"Akıbet, ikaba delildir; hadsen onu gösteriyor. Mâsiyetin ekseriya dünyada olan âkıbeti bir emâre-i hadsiyedir ki, cezasında bir ikab vardır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Küçük ışık hüzmeleri ya da parıltıları, nasıl delilsiz ve ispatsız süratli bir intikal-i akli ile güneşi gösterip ispat eder ise, aynı şekilde günahların içine katılmış peşin azap ve sıkıntılar da süratli bir intikal-i akli ile cehennemin varlığını ihsas ettirir. Bu önerme vicdani ve tecrübi bir önerme olup, cehennemin vücudu bu önermeye münhasır değildir. Cehennemin varlığını ispat eden sayısız deliller içinde bu delil tatlı ve meyve nevindendir.

İbadet ve iyilikler vicdanı rahatlatıp nefes aldırırken, günahlar ve kötülükler vicdanı ve sair manevi duyguları sıkıntı ve azaba sokuyor. Aklı başında olan bir adam bu vicdani hükmü kuvvetli bir delil gibi telakki eder.

Mizacı ve vicdanı bozulmamış bir insanın, hırsızlık yaparken hissettiği rahatsızlık ve ruhi meşakkat, hırsızlığın ebed aleminde cehenneme tekabül ettiğini de idrak eder. Çünkü çok zaman zalim izzetinde mazlum zilletinde ölüp gidiyor. Dünyada zalim zulmünün hesabını vermiyor, mazlumda alacağını alamıyor. Demek büyük bir mahkeme hesap için her ikisini de bekliyor. Vicdani hassasiyette bu mahkemenin -tabiri yerinde ise- borazanı gibi ötüyor, ama gafil insan bu sese kulak vermiyor; vaesafa!..

İçkinin mideyi, aileyi, şerefi, toplumsal hayatı, trafiği bitirmesi; kumarın namusu, serveti, haysiyeti, zamanı kül etmesi; faizin alın terini, ticareti, fakir fukaranın hakkını telef etmesi; zinanın nesli, ahlakı, namusu, güven ve sadakati yok etmesi cehennemi bir ikap değil de nedir acaba!..

Bu konuda Üstadımızın şu linkteki ifadeleri izah sadedinde ayrıca okunabilir:

- Lem'alar, Yirmi Sekizinci Lem'a, Yirmi İkinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...