"Hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibetzede aczini, zaafını hisseder, Hâlık-ı Rahîmine iltica eder, yalvarır. Hâlis, riyâsız, mânevî bir ibadete mazhar olur." Bu cümleleri izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu meseleye birkaç yönden bakabiliriz. Birincisi; hastalık ve musibetler; insana acizliğini, zaafını tam hissettiriyor ve insanı bu halden kurtaracak ve çıkaracak bir melce ve mence arattırıyor. Bu arama esnasında, sebeplerin de kendi gibi aciz ve zayıf olduğunu fark edince, zayıf ve aciz olmayan Allah, kalp ve gönül dünyasına güneş gibi tulu ediyor. Normalde ve sıhhatli iken bu idrak ve şuur; ancak kuvvetli bir iman ve tefekkür ile anlaşılabilir.

Ama Allah, kereminden; hasta ve musibetzedelere bu hali kolay ve hadsi olarak veriyor. Yani hasta kuvvetli bir tefekküre ihtiyaç duymadan, hadsi ve sürat-i intikal-i akli ile bu ince ve latif tevhid-i ehadiyi kalbinde ve ruhunda hissediyor. Bu hissediş insanı direkt ihlasa götürüyor ve riyadan çok uzaklaştırıyor.

İkincisi; tasavvufta şiddetli riyazet ve çileden sonra kalbe ilka olunan nur-u iman, hasta ve musibetlere hastalık ve musibet sayesinde geliyor. Yani tabiri yerinde ise; hastalık ve musibetler nur-u imanı paket halinde içinde getiriyor ve o nuru hastanın kalbine akıtıyor. Kalp çok hastalıklı değilse; o nurdan çabucak istifade edebiliyor. Yani hastalık ve musibetler sabır gösterilirse, fıtri ve ikrami bir riyazet ve çile hükmündedirler.

Üçüncüsü; hastalık ve musibetler nefse şiddetli bir tokat olduğu için, nefis yaratılış olarak, riya ve tasannudan nefret haline giriyor. Yani nefis o acı halinde insanlara ve onların teveccühüne, yani riyaya pek itibar etmiyor ya da itibar edecek mecali kalmıyor, bu da fıtri olarak ihlasa bir zemin ihzar etmiş oluyor.

Dördüncüsü; hastalık ve musibetler nefse morfin gibidir, nefsin emmare cerihasını uyuşturuyor. Yani nefsin fıtri şerrini tadil edip, muvakkaten ihlas ve tevhide yatkın hale getiriyor. Bu yüzden büyük zatlar, hastalık ve musibetin lehinde bakmışlar, aleyhinde olmamışlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
ABİ ELHAMDÜLİLLAH ÇOK FAİDELİ OLDU .....
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
eyubmer
Allah razı olsun.çok hoş bir izah oldu
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...