"Dünyada mâsiyetin âkıbeti, ikab-ı uhrevîye delildir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünyada işlenen günahların hemen arkasından gelen sıkıntı ve belalar, ahiretteki cezaya bir delil ve bir işarettir.

Mesela, içki müptelası birinin siroz hastalığına yakalanıp hastane köşelerinde sürünmesi, büyük acılar ve sıkıntılar çekmesi, içkinin cehennemde yanmayı gerektiren bir amel olduğunun ispatı oluyor. (Tövbe edip bırakmışsa o başka)

İçkinin insan sağlığını, aileyi, şerefi, cemiyet hayatını perişan etmesi ve birçok musibete vesile olması; kumarın namusu, serveti, haysiyeti, zamanı kül etmesi; faizin alın terini, ticareti, fakir fukaranın hakkını telef etmesi; zinanın nesli, ahlâkı, namusu, emniyet ve sadakati yok etmesi, cehennem azabına da bir emare ve bir işarettir.

İbadet ve iyilikler vicdanı rahatlatıp nefes aldırırken, kişiye dünyada cennet hayatı yaşatıp, ebedî ve sürurlu bir hayata işaret ederken, günahlar ve kötülükler de vicdanı ve sair manevî duyguları azap içinde bırakır. Aklı başında olan bir adam bu vicdanî hükümleri cehennemin varlığına kuvvetli bir delil gibi telakki eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...