"Âkıl odur ki, 'Huz mâ safâ, da’ mâ keder' kaidesiyle amel eder, selâmet-i kalble gider." cümlesini açıklar mısınız?

"Âkıl odur ki, 'Huz mâ safâ, da’ mâ keder' kaidesiyle amel eder, selâmet-i kalble gider." cümlesini açıklar mısınız?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Huz mâ safâ, da’ mâ keder” ifadesi, "kederi bırak mutluluğu al" demektir.

Huz: "Al!.." emri anlamına geliyor.
Ma: Burada "her şey, her çeşit" anlamına geliyor.
Safa: Güzel, temiz, gönül hoşluğu, huzur, tatmin gibi anlamlara geliyor.
Da: Kovmak ve terk etmek anlamlarına geliyor.
Keder: Üzüntü, sıkıntı, gam anlamlarına geliyor.

“Huz mâ safâ, da’ mâ keder” ifadesi, “Kederi bırak, mutluluğu al” “İyisini al, kötüsünü terk et” “Sefasını sür, cefasını terk et” gibi birçok anlamlara gelmektedir.

Yani olaylara ve hadiselere iman ve hidayet gözlüğü ile bakan birisi, her şeyin iyi ve güzel tarafını görür ve onunla mutlu olur. Zahirde çirkin ve azap gibi duran şeyleri de kadere havale edip, tam bir teslimiyet ve tevekkül ile o huzur ve mutluluğuna halel ve zarar verdirmez. Bu sebepledir ki "Kadere iman eden, kederden emin olur." denilmiştir.

Özetle, "Güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen ise hayatından lezzet alır."(1) cümlesiyle izah edilebilir.

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 50.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Şu dünya ve dünya içindeki ruh-u insanî ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini; ...bilgi için tıklayınız.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...