Block title
Block content

"Şu dünya ve dünya içindeki ruh-u insanî ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini; ve eğer din-i hak olmazsa dünya bir zindan olması; ve dinsiz insan en bedbaht mahlûk olduğunu,.." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"ŞU DÜNYA ve dünya içindeki ruh-u insanî ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini; ve eğer din-i hak olmazsa dünya bir zindan olması; ve dinsiz insan en bedbaht mahlûk olduğunu; ve şu âlemin tılsımını açan, ruh-u beşerîyi zulümattan kurtaran Yâ Allah ve Lâ ilâhe illâllah olduğunu anlamak istersen, şu temsîlî hikâyeciğe bak, dinle:"

"Eski zamanda, iki kardeş uzun bir seyahate beraber gidiyorlar. Git gide ta yol ikileşti. O iki yol başında ciddî bir adamı gördüler. Ondan sordular: ..."(1) 

"Sekizinci Söz" genel hatları ile inananların ve inanmayanların dünya hayatındaki kazanç ve kayıplarına dair bir karşılaştırmadır. Yani "hak din olan İslâm’a iman edip gereği ile yaşayanlar, bu dünyada ve ahirette ne kazanacaklar; inkâr edip yaşamayanlar ise ne kaybedecekler" sorusunun cevabı veriliyor bu sözde.

Evet, olaylara iman ve hidayet gözlüğü ile bakan birisi, her şeyin iyi ve güzel tarafını görür ve onunla mutlu olur. Zahirde çirkin ve azap gibi duran şeyleri de kadere havale edip, tam bir teslimiyet ve tevekkül ile o huzur ve mutluluğuna halel ve zarar verdirmez. Bu sebepledir ki, "kadere iman eden kederden emin olur", denilmiştir. İslâm bu yönü ile dünya saadetinin de ilacı ve reçetesidir. İslâm olmadan dünyada hakiki anlamda mutlu olmak mümkün değildir.

Kafasına ve kalbine iman ve hidayet gözlüğünü takmayan bir münkir ise, her şeyin ve her hadisenin kötü ve çirkin tarafını görür ya da öyle algılar. Hayatı bir azap makinesine döner. Sefayı unutur, kederi alır, hayatı zehir olur. Hayat kâfir için bu kadar azaplı ve sıkıntılı iken, kâfir sanki hiçbir şey yokmuş gibi sadece oyun ve eğlencenin peşindedir ya da bu realiteleri onunla unutmak istiyor. Arkasına ecel aslanı takılmış, önünde yılan ağzını andıran kabir kuyusu bulunan bir adamın, iştahla dünyanın haram lezzetlerine dalması şaşılacak bir hayvanlıktan başka bir değildir.

"Ne ölüyor ki kurtulsun, ne de yaşıyor..." ifadesi kâfirin hayattaki durumuna ve büyük bir ikilem içinde olduğuna işaret ediyor.

Evet, din ve iman her şeyi güzel gösteren bir iksir ve formül gibidir. Kim bu formülü ve iksiri elde ederse, hem bu dünya hayatı hem de ebedi olan ahiret hayatı kurtulur. Aksi durumda olan insanlar ise, keder ve azap yumağı içinde helak olurlar. Kâfirin nefsine uyarak hiçbir şey yokmuş gibi eğlenmesi, geçici bir göz boyamasıdır. Dinsiz insan hem bu dünyada hem de ahirette mutsuz olmaya mahkumdur.

(1) bk. Sözler, Sekizinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Sekizinci Söz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3117 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...