"Akıl ve hikmet ve istikra ve tecrübenin şehadetleriyle sabit olan hilkat-i mevcudattaki adem-i abesiyet ve adem-i israf, saadet-i ebediyeye işaret eder." İzah eder misiniz; "hikmet" konusu ikinci medarda da geçiyordu, ne farkı var?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada hikmetli yaratılışın iki ayrı şubesi nazara verilmiş oluyor. Birisi, adem-i abesiyet, yani her şeyin manalı ve faydalı olması, hiçbir şeyin boş, lüzumsuz olmaması. Bu cihet üzerinde bir önceki sualde durulmuştu. İkincisi ise adem-i israf, yani hiçbir şeyin israf edilmemesi, her bir şeyin binlerce fayda temin etmesi. Bunun misalleri sayılamayacak kadar çoktur. Kendi vücudumuza baktığımızda hiçbir şeyin israf edilmediğini açıkça görürüz. Bir çift göz ile bütün renkleri, bütün şekilleri, uzakları, yakınları, büyükleri, küçükleri görürüz. Keza aynı ellerle hem yazı yazarız, hem sanat eserleri yaparız, hem de yüzümüzü temizleriz.

Konuyu hücre çapında ele aldığımızda bir hücrenin yaptığı işleri yapmamız için binlerce fabrika gerektiğini ilim adamları hayretle görüyor ve anlatıyorlar. Konuyu element çapında ele aldığımızda, sayıları mahdut olan elementlerden sayısız eşyanın yaratıldığını yine hayretle müşahede ederiz.

"Hatta insanın başında, insanın muvazzaf olduğu vazifeleri görmek için her vazifeye göre birer tırnak kadar maddi bir şeyin bulunması icabetseydi, bir başın Cebel-i Tur büyüklüğünde olması lazım gelirdi ki, ashab-ı vezaife yer olsun."(1)

Burada esas olarak şuna dikkatimiz çekiliyor:

İnsanın elementlerinden ve hücrelerinden, organlarına kadar ve kâinatın bütün sistemlerine kadar her şeyde görünen adem-i israf bize ders veriyor ki, eğer ahiret olmazsa bütün bu varlıkların tamamı israf edilmiş olacaktır. Bunlar ancak saadet-i ebediyeyi netice vermekle hikmetsizlikten ve israftan kurtulurlar.

1) Mesnevî-i Nuriye, Onuncu Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...