Akılları gözlerine inen maddiyunlar kimlerdir? Hikmetsiz hikmetleri ve abesiyet esasına dayanan felsefeleri ne anlama gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstat Hazretleri “Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür.”(1) buyuruyor.

Maddiyyun denilince, öncelikle materyalistler akla gelse bile, bu varlık âleminin sadece maddesiyle ve faydalarıyla ilgilenip yaratıcısını düşünmeyen her insanın "aklı gözüne inmiş" demektir.

“Hikmetsiz hikmet ve abesiyet esasına dayanan felsefe” ifadeleriyle, kâinatı ve içindeki hadiseleri değerlendirmekte tek ölçü olarak aklı alan, vahiyle hiç ilgilenmeyen inançsız bilim adamları kastedilmektedir.

Risalelerde “ilm-i hikmet dedikleri felsefe...”(2) ifadesi geçer. Üstadımız bu gibi felsefecileri hikmet ehli saymıyor. Onların hâli On İkinci Söz’deki Kur’an misalinde, Arapça bilmeyen ve Kur’an’ın Allah kelamı olduğundan habersiz olarak sadece harflerin maddeleriyle, kağıdın kaç gram olduğu veya mürekkebin rengi gibi sadece madde yönü ile ilgilen kişi gibidir. Bu adam Kur’an hakkında ne yazsa hikmetsizdir, zira onu Allah kelamı olarak görmemekte ve manasını bilmemektedir.

Asıl hikmet ise, mevcudat aynalarında Allah'ın isim ve sıfatlarını okumaktır. Mevcudat aynalarını parlatan şey kendi mahiyetleri değil, ezeli güneşimiz olan Allah'ın nurani isimleridir.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 55.
(2) bk. Sözler, On İkinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...