Akılları gözlerine inen maddiyunlar kimlerdir? Hikmetsiz hikmetleri ve abesiyet esasına dayanan felsefeleri ne anlama gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri “Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür.”(1) buyuruyor.

Maddiyyun denilince, öncelikle materyalistler akla gelse bile, bu varlık âleminin sadece maddesiyle ve faydalarıyla alâkadar olup yaratıcısını düşünmeyen her insanın "aklı gözüne inmiş" demektir.

“Hikmetsiz hikmet ve abesiyet esasına dayanan felsefe” ifadeleriyle, kâinatı ve içindeki hâdiseleri değerlendirmekte tek ölçü olarak aklı esas alan, vahiyle hiç ilgilenmeyen inançsız bilim adamları kastedilmektedir.

Risalelerde “ilm-i hikmet dedikleri felsefe...”(2) ifadesi geçer. Üstadımız bu gibi felsefecileri hikmet ehli saymıyor. Onların hâli On İkinci Söz’deki Kur’ân misalinde, Arapça bilmeyen ve Kur’ân’ın Allah kelamı olduğundan habersiz olarak sadece harflerin maddeleriyle veya mürekkebin rengiyle ilgilenen kişi gibidir. Bu adam Kur’ân hakkında ne yazsa hikmetsizdir, zira onu Allah kelamı olarak görmemekte ve mânâsını bilmemektedir.

Asıl hikmet ise, mevcudat aynalarında Allah'ın isim ve sıfatlarını okumaktır. Mevcudat aynalarını parlatan şey kendi mahiyetleri değil, her biri ezelî bir güneş hükmüne olan İlâhî ve nuranî isimlerdir.

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 55.
(2) bk. Sözler, On İkinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...