Levh-i mahfuzun ve İmam-ı Mübin’in eşyadaki cilvesi ile maddiyunların tabiatı tariflerinin münasebetini biraz daha açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bütün eşya, ilim ve hikmetle dokunmuşlardır. Bütün fennî ilimler kâinattaki bu ilim tezahürlerinin tefsirinden başka bir şey değildir. Maddiyyunlar kâinat kitabını dolduran bu ilimlerin, kitabın yapraklarından tabiî olarak çıktığını vehmeder ve bir yaratıcıyı kabullenmek istemezler. Hâlbuki bütün bu mânâlar “İmam-ı Mübin’in düsturları ve imlâsı tahtında” tezahür etmişlerdir. Camid, akılsız, şuursuz maddenin ve onlardan teşekkül eden tabiatın ilim ve hikmetten ne kadar uzak oldukları malumdur.

Cenab-ı Hak, ilim ve hikmetle dokuduğu bu mahlûkatını levh-i mahfuzda manevî kader kalemiyle yazmış ve bir çeşit muhafaza etmiştir. Bir kayıt ve muhafaza defteri olan levh-i mahfuzun eşyanın yaratılmasında bir tesiri olduğu düşünülemez.

Üstadımız bu konuda;

"Evet, akılları gözlerine sukut etmiş maddiyyunların hikmetsiz hikmetleri, abesiyet esasına istinad eden felsefeleri nazarında tesadüfle bağlı olan tahavvülât-ı zerrâtı bütün düsturlarına üssü'l-esas tutup, masnuat-ı lâhiyeye masdar göstermişler. Nihayetsiz hikmetlerle müzeyyen masnuatı hikmetsiz, mânâsız, karma karışık bir şeye isnad etmeleri ne kadar hilâf-ı akıl olduğunu, zerre miktar şuuru bulunan bilir."(1)

diyerek, İlahî ilim ve hikmeti göstermek ve ayna olmak için istihdam edilen ve her biri mükemmel bir sanat eseri olan mevcudatın, akılsız, kör, sağır ve şuursuz tabiat ve tesadüf gibi şeylere isnad edilemeyeceğini bedihî bir şekilde ortaya koymaktadır.

(1) bk. Sözler, Otuzuncu Söz, İkinci Maksad.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...