"Alem-i İslamı zehirlendiren, ancak kizbtir. Alem-i beşerin ahvalini fesada veren, kizbdir. Nev-i beşeri kemalattan geri bırakan, kizbdir." cümlelerini teker teker açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Münâfıkların azaplarının, mezkûr cinayetleri arasında yalnız kizb ile vasıflandırılması, kizbin şiddet-i kubh ve çirkinliğine işarettir. Bu işaret dahi, kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahid-i sadıktır. Zira kizb, küfrün esasıdır. Kizb, nifâkın birinci alâmetidir. Kizb, kudret-i İlâhiyeye bir iftiradır. Kizb, hikmet-i Rabbaniyeye zıttır. Ahlâk-ı âliyeyi tahrip eden, kizbdir. Âlem-i İslâmı zehirlendiren, ancak kizbdir. Âlem-i beşerin ahvâlini fesada veren, kizbdir. Nev-i beşeri kemalâttan geri bırakan, kizbdir. Müseylime-i Kezzab ile emsalini âlemde rezil ve rüsvây eden, kizbdir."(1)

Bu cümlenin manası, küfür ve inkarın aslı ve özü yalandır ve yalan üzerine bina edilmiştir, demektir. Bu yüzden kafir ve münafıklar en büyük yalancılardırlar; küfür ve inkarları ile Allah’ın kudret ve sıfatlarına iftira atıyorlar.

Mesela, cehennemi yaratmak Allah’ın kudretine bir zerre kadar kolay iken, kafirler küfrü ile "Allah cehennemi yapamaz." dedikleri için, hakikat-i hali yalanlamış oluyorlar. Veya halihazırda inşa edilmiş ve bizi beklemekte olan ahiret alemini inkar etmeleri, en büyük bir yalan ve iftiradır. Allah’ın yapabileceği bir şeyi yapamaz demek, yalanın ve iftiranın en büyüğü, en çirkinidir.

Yalan sadece imana ve ahlaka zarar vermiyor, toplumsal hayatın ve insanlığın iktisadi ve siyasi gelişimlerinin önünde de büyük bir engel olarak duruyor. Yalanın olduğu yerde güven olmaz, güvenin olmadığı bir yerde de ticaret ve ekonomi olmaz. Ticaret ve ekonominin olmadığı bir yerde de gelişme ve kalkınma olmaz. Bunlar zincirleme birbiri üzerinde duran şeylerdir ki, birisi olmadı mı, diğerleri de olmaz. Mesela, birisi bize bir yalan söylese, bu adama karşı ömür boyu bir kuşku endişe ile bakarız ve ona itimat edemeyiz. Böylece yalan, insani ilişkileri öldüren bir zehir olur.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Suresi 9 ve 10. Ayetlerin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

şecaat
Allah razı olsun cevaplarınızla bizi aydınlatı
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...