"Yalancılık ise, Sâni-i Zülcelâlin kudretine iftira etmektir." Bu cümleyi izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Münâfıkların azaplarının, mezkûr cinayetleri arasında yalnız kizb ile vasıflandırılması, kizbin şiddet-i kubh ve çirkinliğine işarettir. Bu işaret dahi, kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahid-i sadıktır. Zira kizb, küfrün esasıdır. Kizb, nifâkın birinci alâmetidir. Kizb, kudret-i İlâhiyeye bir iftiradır. Kizb, hikmet-i Rabbaniyeye zıttır. Ahlâk-ı âliyeyi tahrip eden, kizbdir. Âlem-i İslâmı zehirlendiren, ancak kizbdir. Âlem-i beşerin ahvâlini fesada veren, kizbdir. Nev-i beşeri kemalâttan geri bırakan, kizbdir. Müseylime-i Kezzab ile emsalini âlemde rezil ve rüsvây eden, kizbdir."(1)

Bu cümlenin manası ise, küfür ve inkarın aslı ve özü yalandır ve yalan üzerine bina edilmiştir.Bu yüzden kafir ve münafıklar en büyük yalancılardır. Küfür ve inkarları ile Allah’ın kudret ve sıfatlarına iftira atıyorlar.

Mesela, cehennemi yaratmak Allah’ın kudretine bir zerre kadar kolay iken, kafirler küfrü ile "Allah cehennemi yapamaz." dedikleri için, hakikati hali yalanlamış oluyorlar. Veya halihazırda inşa edilmiş ve bizi beklemekte olan ahiret alemini inkar etmeleri, en büyük bir yalan ve iftiradır. Allah’ın yapabileceği bir şeyi yapamaz demek, yalanın en büyüğü, en çirkinidir. Bununla beraber etrafımızda gördüğümüz ve göremediğimiz her şeyi yaratan Allah olduğu halde, kafirlerin bunların İlahlarını inkar etmeleri, yine kudret-i ilahiyeye iftiradır. Çünkü, Allah'ın yarattığı bir şey için, "yaratmadı" yaratmadığı bir şey için de "yarattı" anlamında olduğu için iftira anlamına gelir.

"Bunlar kendi kendine olmuşlardır, bunları yaratan kimse yok." demekle Allah'ın kudretine iftira ederler.

Ayrıca bir insan yaptığı bir şey için "yapmadım" demesi, ve yapmadığı bir şey için de "yaptım" demesi de yine İlahi kudrete büyük bir iftiradır.

(1) bk.İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi, 9 ve 10. Ayetler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...