Block title
Block content

Yalancılık ise Sani-i Zülcelal´in kudretine iftira etmektir. Bu cümleyi izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Münâfıkların azaplarının, mezkûr cinayetleri arasında yalnız kizb ile vasıflandırılması, kizbin şiddet-i kubh ve çirkinliğine işarettir. Bu işaret dahi, kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahid-i sadıktır. Zira kizb, küfrün esasıdır. Kizb, nifâkın birinci alâmetidir. Kizb, kudret-i İlâhiyeye bir iftiradır. Kizb, hikmet-i Rabbaniyeye zıttır. Ahlâk-ı âliyeyi tahrip eden, kizbdir. Âlem-i İslâmı zehirlendiren, ancak kizbdir. Âlem-i beşerin ahvâlini fesada veren, kizbdir. Nev-i beşeri kemalâttan geri bırakan, kizbdir. Müseylime-i Kezzab ile emsalini âlemde rezil ve rüsvây eden, kizbdir."(1)

Bu cümlenin manası ise, küfür ve inkarın aslı ve özü yalandır ve yalan üzerine bina edilmiştir.Bu yüzden kafir ve münafıklar en büyük yalancılardır. Küfür ve inkarları ile Allah’ın kudret ve sıfatlarına iftira atıyorlar.

Mesela, cehennemi yaratmak  Allah’ın kudretine bir zerre kadar kolay iken, kafirler küfrü ile "Allah cehennemi yapamaz" dedikleri için, hakikati hali yalanlamış oluyorlar. Veya halihazırda inşa edilmiş ve bizi beklemekte olan ahiret alemini inkar etmeleri, en büyük bir yalan ve iftiradır. Allah’ın yapabileceği bir şeyi yapamaz demek, yalanın en büyüğü, en çirkinidir.

(1) bk.İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi, 9 ve 10. Ayetler

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...