Block title
Block content

"Allah darılır, maksudunun aksiyle mücazat eder." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hırs ile aculiyet, sebeb-i haybettir. Zira mürettep basamaklar gibi fıtrattaki tertibe, teselsüle tatbik-i hareket etmediğinden, harîs muvaffak olamaz. Olsa da tertib-i câlisi bir basamak kadar seyr-i fıtrîden kısa olduğundan, ye’se düşüp gaflet bastıktan sonra kapı açılır."

"Allah kalbin bâtınını iman ve mârifet ve muhabbeti için yaratmıştır. Kalbin zahirini sair şeylere müheyya etmiştir. Cinayetkâr hırs kalbi deler, sanemleri içine idhal eder. Allah darılır, maksudunun aksiyle mücazat eder."(1)

Hırs ve acelecilik, âdetullah da denilen Allah’ın kainattaki yaratılış kanunlarına uygun olmayan duygulardır. Nasıl namazı terk etmek İlahi rızayı kaybedip İlahi gazap ve azabı çekmeye sebep ise, yaratılış kanunlarına aykırı hareket etmek de dünyevi ceza ve belaların gelmesine sebeptir.

Hırs ve acelecilik tıpkı namazı terk etmek gibi Allah açısından bir isyan bir gaflet bir günahtır. Mesela, insan kolay para kazanma hırsı ve aceleciliği ile haram helal demeden kumara, rüşvete, hırsızlığa, dolandırıcılığa vesaire yollara yeltenir, bu durumda hem insanlara zarar vermiş olur hem de Allah’ı darıltıp kendine düşman etmiş olur.

İnsan kalbinin içi iman, marifet ve muhabbete uygun bir şekilde dizayn edilmişken dışı da dünyevi nimetlere uygun bir şekilde dizayn edilmiştir. Hırs ve acelecilik gibi duygular ise kalbin dışından içine sızarak nüfuz eder ve iman, marifet ve muhabbetin yerine kalbin içine dünyanın putlarını heveslerini doldurur. Oysa insan kalbinin içi bunlar için yaratılmamıştır.

Bu durumda Allah insanı amacının tersi ile cezalandırıyor, bu sebeple bütün aşıkların mecazi maşuklarından şikayet etmesi ve her daim kalbi azaplar çekmesi Allah’ın peşinen verilmiş birer cezasıdır.

Allah’ın darılması, razı olmaması anlamına geliyor.

(1) bk. Hutbe-i Şamiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...