Block title
Block content

Allah, Niçin Kendi Kemal ve Cemalini Seyretmek İstemiştir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenâb-ı Hak, isim ve sıfatlarının mânevi güzelliklerini tecelli ettirmekle, kendi cemâl ve kemâlini bu eserlerinde kendisi bizzat müşâhede buyurduğu gibi, melekleri, insanları ve cinleri de bu şereften, bu lütuftan hissedar etmek diledi. Bundan dolayı kâinatı ve şuurlu varlıkları yarattı.

Her cemâl ve kemâl sahibi, cemâl ve kemâlini görmek ve göstermek istemesine binâen, Cenab-ı Hak' da mutlak kemâlini ve kemâl derecesine varan mutlak cemâlini görmek ve göstermek istemiş ve bunun için kâinatı yaratmıştır. Kısaca, kâinatın yaratılması tezâhür-ü Rububiyet içindir.

"Cin ve insi yarattım, Beni bilsinler ve Bana kulluk yapsınlar diye."(Zâriyât, 51/56)

buyuran Cenâb-ı Hak, kâinatı kendisini bildirmek, şuûnâtını göstermek ve bir de başka aynalarda kendisini müşâhede etmek için yaratmıştır.

Bu ilahi bir tercihtir. İlahi tercihin ise, hikmeti sorulabilir. Hikmeti ise, yukarıda izâh edilmiştir. Bir ressam, kendisinde bulunan ressamlık kabiliyetinin gereği olarak resim yapsa ve kendisi baktıktan sonra başkasına da gösterse, bu durum olması gerekeni, yani fıtratın gereğini yapmaktır. Resim yapmaması anormal bir durum olur. Zira kabiliyet tezahür etmekle kemal bulur.

Cömert bir insanın, cömertliğinin kabiliyet olarak kalması mı yoksa tezâhür etmesi mi; uçak yapma ilmi olan birisinin uçak yapması mı yoksa yapmaması mı fıtrata daha uygundur? Elbette ki, tezâhür etmesi fıtratın gereğidir. Fıtratın gereğine ise, niçin sorusuyla mukâbele edilemez.

İlave bilgi için tıklayınız:

Allah hiçbir şeye muhtaç olmadığı halde, neden tanınmak bilinmek gibi bir ihtiyaç duymuştur?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Birinci Söz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 7227 | Word indir | Pdf indir
Paylaş

Yorumlar

erdal purç83026
aziz kardeşim cemalini görmek ve göstermek istemsi ni izah edelim; istemek ilmi mantıkta ihtiyaçtan ileri gelir oysaki mevlamızın sameddir yani buradaki istemek değil çünki muhtaç değilki arzu etsin yada irade etsin yada istesin aslında uluhiyyetin mahiyetinin muktezası ,tebarüz etmek hahikatinin şe,ni mimarın kuvvedeki ilmini fiile çıkarmasıdır eğer mimar kuvvede ki ilmini fiile çıkarması mahiyetinin muktezasıdır yoksa nakıs kalacaktır,o yüzden allahda her türlü eksiklikten münezzehhiyetini yaratmakla yerine getirmiş oldu yaratmasaydı uluhiyyet eksik kalırdı oysaki o her türlü kusur ve eksiklikten onu tenzih edenleri tenzihindende münezzehtir slm ve dua ile.......
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...