"Masnuatında da bir ferd-i ekmel bulunacak ve kâinata münteşir kemâlâtı o fertte cem edip kendine medar-ı nazar edecek." Bu cümlede geçen: "Kendine medar-ı nazar edecek" ifadesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın kendi sanatını Zat-ı İlahisine müsasip bir nazarla seyretmesi ve bundan, tabir edemiyeceğimiz ulvi ve mukaddes, ilahi bir zevk almasına şuunat-ı İlahi deniliyor. Tıpkı bir sanatkarın kendi sanatına bakıp büyük bir keyif ve lezzet alması gibi.

Allah mahlukatta dağınık bulunan bütün isimlerinin tecellisini bir fertte toplayıp, en mükemmel ve en harika sanatını ortaya koyuyor ki, bu sanat Hazreti Peygamber Efendimiz (asm)'dir. Ve bu sanatı da kendi İlahi nazarına bir medar, bir sunum olarak düşünebiliriz. Yani Allah Hazreti Peygamber Efendimizi (asm) bütün isimlerinin azami derecede tezahür ettiği hülasa bir sanat şeklinde yaratmış ve bu sanatı, İlahi bir nazar ve ulvi bir bakışla seyrediyor ve bundan ulvi ve İlahi bir zevk alıyor, denilebilir.

Üstad Hazretleri bu manaya şu ifadeleri ile işaret ediyor:

"Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemâlini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, o sultan-ı zîşan dahi istedi ki, bir meşher açsın, içinde sergiler dizsin, ta nâsın enzarında saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşaasını, hem kendi san'atının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta, cemal ve kemâl-i mânevîsini iki vecihle müşahede etsin: Bir vechi, bizzat nazar-ı dekaik-âşinâsıyla görsün. Diğeri, gayrın nazarıyla baksın..."(1)

“Bir vechi, bizzat nazar-ı dekaik-âşinâsıyla görsün.” ifade meselemize tam işaret ediyor.

(1) bk. Sözler, On Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...