"Masnuatında da bir ferd-i ekmel bulunacak ve kâinata münteşir kemalatı o fertte cem edip kendine medar-ı nazar edecek." Bu cümlede geçen, "kendine medar-ı nazar edecek" ifadesini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın kendi sanatını zat-ı ilahisine münasip bir nazarla seyretmesi ve bundan tabir edemiyeceğimiz ulvi ve mukaddes bir zevk almasına "şuunat-ı İlahî" deniliyor. Tıpkı bir sanatkârın kendi sanatına bakıp büyük bir keyif ve lezzet alması gibi.

Allah bütün isimlerinin tecellisini bir fertte toplayıp, en mükemmel ve en harika sanatını ortaya koyuyor. O zat da Peygamber Efendimiz (asm)'dir. Ve bu sanatı da kendi ilahi nazarına bir medar olarak düşünebiliriz. Yani Allah Habib-i Edib’ini (asm) bütün isimlerinin azamî ve itidal üzere tezahür ettiği hülasa bir varlık olarak yaratmıştır. Bu en mükemmel eserini, ilahi bir nazar ve ulvi bir bakışla seyrediyor ve bundan ulvi ve ilahi bir zevk alıyor, denilebilir.

Üstad Hazretleri bu manaya şu ifadeleri ile işaret ediyor:

"Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalini görmek ve göstermek istemesi sırrınca, o sultan-ı zîşan dahi istedi ki, bir meşher açsın, içinde sergiler dizsin, ta nasın enzarında saltanatının haşmetini, hem servetinin şaşaasını, hem kendi sanatının harikalarını, hem kendi marifetinin garibelerini izhar edip göstersin. Ta, cemal ve kemal-i manevisini iki vecihle müşahede etsin: Bir vechi, bizzat nazar-ı dekaik-âşinâsıyla görsün. Diğeri, gayrın nazarıyla baksın..." (Sözler, On Birinci Söz.)

“Bir vechi, bizzat nazar-ı dekaik-âşinâsıyla görsün.” ifadesi meselemize tam işaret ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...