Altıncı Pencere için, "Şu daire-i arz kadar, belki medar-ı senevîsi kadar geniş olan şu pencereyi neyle kapatabilirsin?" tabirinin kullanılmasının hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, ey bedbaht münkir! Şu daire-i arz kadar, belki medar-ı senevîsi kadar geniş olan şu pencereyi neyle kapatabilirsin? Ve güneş gibi parlak olan şu maden-i nuru neyle söndürebilirsin? Ve hangi perde-i gaflette saklayabilirsin?" (1)

Altıncı Pencere'de geçen; sema, kara ve denizler, çöl, cesetlerin ve tohumların büyümesi, insanın ve hayvanın mazhar olduğu ilhamlar, hep arzda ve onun hareketi ile oluşan sene ve mevsimler içinde cereyan ettiği için, arz ve medar-ı senevi tabiri; hepsine bir alem, bir isim mesabesinde olduğundan dolayı, bu pencere bu isimle yad ediliyor.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Altıncı Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...