Altıncı Söz'de geçen at, silah, makina ve fabrika neye işaret ediyor ve bize bakan vechesi hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri bu temsilin açılımını ve izahını konunun devamında şu şekilde yapıyor:

"Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise, senin daire-i hayatın içindeki mâmelekin ve o mâmelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahirî ve batınî hasselerindir."(1)

Temsilde geçen at, silah, makine gibi simgeler, akıl, kalp, vicdan gibi latifelere, muhabbet ve korku gibi hislere, göz ve kulak gibi azalara işarettir. Esas olan bunları Allah’ın rızası istikametinde kullanıp emin bir halife olmaktır. Aksi istikamette kullanılması hâlinde o emanetlere hıyanet edilmiş olur.

(1) bk. Sözler, Altıncı Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...