"Onun maliki, o abdinin (nefsin) hakkını, onun nefsi emmaresinden almak için, dehşetli tehdit eder..." Buradaki "Nefsin hakkını nefsi emmareden almak" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada ki nefis kavramı, maddi ve manevi varlığımızı oluşturan insanın kendisi kastedilmiştir. Yani, ben dediğimizde neyi kastediyorsak, işte o anlamda kullanılmıştır. terim olarak değil, sözcük anlamı kullanılmıştır. Arapçada, nefis: "Ben" demektir. Mesela; Peygamber Efendimiz (asm):

"Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim."

derken, bizim tehlikeli olarak bildiğimiz nefis kastedilmemiştir; yaratılan maddi, manevi varlığını nazara vermiştir.

Bu açıklamadan sonra Altıncı Söz zaviyesinden baktığımızda mevzu gayet kolay anlaşılır. Şöyle ki;

"... Ve o çiftlikler, makineler, âletler, mîzanlar ise, senin daire-i hayatın içindeki mâmelekin ve o mâmelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zâhirî ve bâtınî hasselerindir. Ve o yâver-i ekrem ise, Resûl-i Kerîm'dir. Ve o ferman-ı ahkem ise, Kur'ân-ı Hakîmdir ki, bahsinde bulunduğumuz ticaret-i azîmeyi şu âyetle ilân ediyor:" اِنَّ اللهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ["Allah, müminlerden canlarını ve mallarını, karşılığında onlara Cennet vermek sûretiyle satın almıştır." (Tevbe, 9/111.)] Ve o dalgalı muharebe meydanı ise, şu fırtınalı dünya yüzüdür ki; durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor: 'Mâdem herşey elimizden çıkacak, fânî olup kaybolacak. Acaba bâkîye tebdil edip, ibkâ etmek çaresi yok mu?' deyip düşünürken, birden semâvî sadâ-i Kur'ân işitiliyor. Der:

'Evet, var. Hem, beş mertebe kârlı bir sûrette güzel ve rahat bir çaresi var.'

"Suâl: Nedir? Emâneti sahib-i hakikisine satmak. İşte o satışta, beş derece, kâr içinde kâr var...' " (1)

İşte insan Kur'anı dinlemeyip, kendi keyfine göre maddi ve manevi duygularını kullansa, yanlış edecek ve hepsi zayi olacaktır. Bunun suçlusu ise "nefs-i emmaredir." Ahirette, nefs-i emmare bunun cezasını çekecektir, denmektedir.

(1) bk. Sözler, Altıncı Söz.

İlave bilgi için tıklayınız:

"Hem o târik-üs salât, kendi kendine mâlik olmadığı için, kendi mâlikinin bir abdi olan kendi nefsine zulmeder... " ifadelerini açar mısınız?..

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...