"Her bir şey öyle bir pencere-i tevhiddir ki, bütün eşyayı bir Vâhid-i Ehade mal eder." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu sorunun izahı Nur Külliyatı’ndaki tevhid derslerinin tamamıdır. Burada kısaca şöyle diyebiliriz:

Kâinatta her şey Allah’ın varlığına ve birliğine delildir. İnsan iman gözü ile neye baksa, Cenab-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarını okur, O’nun varlığına ve birliğine işaret edentevhid delillerini ve mühürleri görür.

Koca zemin yüzünde yazılan ve her bahar sahifesinde teşhir edilen san’at-ı İlâhiyyeyi ve binlerce mucizeli ve hikmetli eserleri, onlarda parlayan tevhid sikkelerini ve hârikalarını okuyan bir insan, her bir mevcudatta Cenabı Hakk’ın varlığına, birliğine, kudretine ve eşsiz şefkat ve merhametine deliller ve işaretler olduğunu idrak eder.

Marifette terakki eden insan, gök gürültüsünde Cenab-ı Hakk’ın celal ve azametini, bülbüllerin ahenkli ve sürurlu nağmelerinde de cemal ve rahmetini müşahede eder. Böylece saadet anahtarı olan imanı kuvvetlenir ve maddî ve manevî terakkiyatın anahtarı olan marifeti ziyadeleşir.

Evet, ibret alan akıl sahipleri için, bu kâinat, kudret ve azamet-i ilahiyyeyi ilan eden antika ve harika sanat eserlerinin birer teşhirgâhıdır, fuarıdır, sergisidir. Marifet ve tefekkür erbabı için bir seyrangâh ve bir temaşagâhtır.

İnsanın üzerinde parlayan hayat sikkesi, Allah’ın varlığına ve birliğine en kat’î ve muhkem bir delildir. Hayatın vücut bulabilmesi için, bütün kâinatın bir fabrika gibi muntazam çalışması ve içindeki unsurların dayanışma içinde olması lazım. Bu yüzden hayat, kâinat fabrikasının çarklarının dönmesi ile hâsıl olan bir neticedir, hulasadır ve en âlâ mamüldür.

Demek ki hayata sahip olmak, bütün kâinata sahip olmayı gerektiriyor. Bu yüzden insan, kâinat kadar, Allah’ın varlığı ve birliğine şahitlik ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...