Altıncı Söz'de geçen ehl-i zevk ve ehl-i keşif kimlerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ehl-i zevk ve ehl-i keşif, genelde ehl-i tarikat ve tasavvuf için kullanılan terimlerdir.

Tasavvuf; kalbi, manevî hastalıklardan kurtarıp, sadece Allah’a tevcih etmeye çalışan uzun ve zorlu bir manevî yolculuktur. Bu yolculuk esnasında çok manilerle karşılaşan salik, bunların üstesinden gelmek için birtakım riyazetler ile nefsini terbiye etmeye çalışır; az yeme, az uyuma, az konuşma, dünyanın boş işlerini terk gibi.

Bu uzun ve meşakkatli manevî yolculukta giden salik, her makamda ayrı ayrı manevî zevklerle karşılanır. Aslında bu keşif ve zevkler salike Allah’ın bir teşviki ve bir ikramıdır, yoksa asıl gaye değildir. İşte bazı salikleri vartaya atan, zevk ve keşifleri gaye yapmaları ve onları asıl hedef haline getirmeleridir. Asıl gaye Allah’ın rızasına nail olmaktır.

Kalp, Allah’a imanla, marifet ve muhabbetle tatmin olur. Allah, hayır yoluna ulvi zevkleri; şer yoluna da süfli zevkleri koymuştur.

Tasavvuf erbabı, bu terakki yolunda mesafe aldıkça, bir takım ulvi zevklerle ve keşiflerle karşılaşır. Tasavvuf yolu ile hakikate ve yüksek makamlara ulaşmaya çalışanlara ehl-i zevk ve keşif denilmiştir. Bunlarda ilim ve akıldan ziyade, kalp ve aşk hükmettiği için ehl-i kalp de denilmiştir.

Tasavvuf ehlinin akıl ve ilimde de terakki etmiş mensuplarına muhakkik denilmiştir. Cüneyd-i Bağdadi, Marufu Kerhi, Ahmet Bedevi gibi büyük zatlar mühakkiklerden bazılarıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...