"Ve o Sani-i Hakîm ve o Adil-i Rahîm, elbette cismani aletlerin vezaifine ücret olarak ve hidematına mükâfat olarak ve ibadat-ı mahsusalarına sevap olarak,.." Üç hizmet ve vazifelere misal vererek, cismaniyetin ücret ve lezzetlerini açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mesela; dünya hayatında gözümüzü haramdan korur, Allah’ın bedi’, garip ve mükemmel sanat eserlerini seyrederek, onu tefekküre vesile edersek, Allah ahirette göze hususi ve sonsuz ziyafetler ihsan edecektir.

Yine kulağımızı haram seslerden muhafaza eder, ulvi ve ibretli şeyleri dinlersek Allah cennette ona ulvi sesler dinlettirecek, manevİ ziyafetlerle mükâfatlandıracak...

Kısacası, her bir azamızı yaratılış gayesine uygun olarak kullanırsak cennete layık bir kıymet aldırırsak, her birinin mükâfatı ayrı ayrı olacaktır.

"Beşinci kâr: Bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri, en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine, ehl-i zevk ve keşif ve ehl-i ihtisas ve müşahede ittifak etmişler."(1)

Burada, insanın duygu ve azaları nazara veriliyor. İnsanın gözü, kulağı, aklı, kalbi ve ruhu öyle kıymetli ve keyfiyetlidir ki, her birisi ayrı bir âlemin anahtarıdır ve insan bunları yerinde kullanmala hem kulluk görevini yerine getirmekle manen terakki eder, hem de bu aza ve duyguların hususi ibadetlerinden hisse alır.

"Bütün cihazat-ı insaniyyenin ve kalb ve akıl ve ruh gibi büyük ve mühim letâifin böyle ayrı ayrı vazifeleri, lezzetleri ve elemleri vardır."(2)

Dipnotlar:

1) bk. Sözler, Altıncı Söz

2) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...