Block title
Block content

Altıncı Söz'de ifade edilen, "şahane işler ve madenler" hakikatte nedir? Sadece bu cümleyi açar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... Eğer bana satmazsanız, zaten görüyorsunuz ki, hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacaktır. Hem beyhude gidecek; hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız. Hem o nazik, kıymettar aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından, bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte beş derece hasâret içinde hasâret!"(1) 

"... Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise, senin daire-i hayatın içindeki mâmelekin ve o mâmelekin içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahirî ve batınî hasselerindir."(2)

İnsanın mahiyetindeki ruh, vicdan, kalp, ceset gibi binlerce duygu ve cihazlar Allah yolunda kullanılmazsa değerden düşüp bayağı ve adi bir meta hükmüne geçiyor. Evet bir şey asıl amaç ve gayesinde kullanılmaz ise ya kıymetten düşer, ya da atıl, işe yaramaz bir vaziyete sukut eder. 

Burada verilmeye çalışılan asıl mesaj; insan mahiyetine takılan yüksek duygu ve cihazlar, dünyanın adi ve basit meselelerine sarf olunmak ya da onları temin etmek için verilmemiş olup, Allah’a kul olmak ve saadeti ebediyeyi kazanmak için verilmiş olduğudur. Dünyanın fani ve basit işleri ahiret hayatına nispetle çok önemsizdir. Kıymetli şeyler, kıymetsiz maddeleri elde etmekte kullanılmaz, kullanılırsa kıymetten düşer, değersiz bir hal alır demektir.

Şahane maden ve işler ise, o yüksek duygu ve cihazların, asıl maksat olan ahiret yolunda kullanılmasına kinayedir.

Bu hakikati bir misal ile akla yaklaştıralım:

Birisi, milyon dolarlık çok lüks bir uçak bize hediye edilse, biz bu uçağı alıp tavuk kümesi ya da buna benzer adi ve basit işlerde sarf etsek, yani uçağı, gayesinin dışında bir alanda kullansak, elbette hem uçağı hediye eden o cömert zata hem de uçağın yapılış gayesine ihanet etmiş olur ve bir tedib ve tokadı hak ederiz. Bir cihetle uçağın şahane madeni ve işi olan uçmayı iptal etmekle, uçağı kıymetten düşürürüz.

Devenin madeni ve işi yük taşımak iken, bülbülün şahane madeni ve işi ötmektir.

Aynı şekilde insanın fıtrat ve mahiyetine takılan duygu ve cihazlar, Allah’ın çok yüksek ve kıymetli birer hediyeleridir. Veriliş sebep ve gayesi ise Allah yolunda kullanmak ve ahireti kazanmak içindir. Biz bu duyguları ve cihazları kumar, içki, zina, hırsızlık, hile gibi adi ve süfli haramlarda sarf edersek, bir nevi çöplükleri devşiren tavuklar konumuna düşeriz.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Altıncı Söz.

(2) bk. a.g.e.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Altıncı Söz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 4729 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...