Arkadaşlarım ibadetlerdeki titizliğimden dolayı beni övüyorlar. Üstad ise teveccühü nas mükafat değil diyor. Nasıl davranmamız lazımdır ve arkadaşların iltifatı ibadetime zarar verir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“İnsanların takdiri, istihsanı (güzel görmesi), böyle amel-i uhrevîde (âhirete ait amellerde) illet (asıl sebeb) ise, o ameli ibtal eder."

Bir insan amellerini insanların takdir edip güzel görmesi için yaparsa, bu amel batıl ve hükümsüzdür. Yani Allah bunu kabul etmez. Nasıl namazın farz olan on iki rüknünden birisi eksik olduğu zaman namaz batıl ve hükümsüz oluyor ise, aynı şekilde insanların takdir ve teveccühü için yapılan ibadet ve ameller de batıl ve hükümsüzdür.

"Eğer müreccih (tercih edici bir sebep) ise, o ameldeki ihlâsı kırar."

İnsanların takdir ve teveccühü amelimizde bir tercih sebebi haline gelmiş ise, bu hal ihlası tamamen yok edip, batıl yapmasa da ihlası kırar. Tercih etmek tabiri önemli bir tabirdir. Yani benim namaz kılmamda önemli bir tercih sebebi de insanların bana iyi demesi deniliyorsa, bu ibadetin içine gizli şirkin sızdığı anlamına gelir ki, nasıl suya az bir zehir düşse su artık necis olur, aynı şekilde, ibadetimizin içine giren az bir riya, ibadetimizi kırar, önemsiz hale getirir.

"Eğer müşevvik (teşvik edici bir sebep) ise, saffetini izale eder."

İnsanların takdir ve teveccühü amelimizde bir dinamik ve faktör haline gelmiş ise, bu hal ihlası tamamen yok edip, batıl yapmasa da, ihlasın ruhuna ve kalitesine halel verir. Yani Allah bunu ibadet olarak kabul eder, hatta sevabını da verir, ama gereken kıymet ve değeri vermez. Safi ve dupduru bir ibadet olmaz.

"Eğer sırf âlamet-i makbuliyet olarak, istemeyerek, Cenâb-ı Hak ihsan etse, o amelin ve ilmin insanlarda hüsn-ü tesiri namına kabul etmek güzeldir.”(1)

İnsanların takdir ve teveccühü şayet ilim ve amelimizde bir kabul alameti haline gelmiş ve bunu da sırf bir İlahi ikram olarak görüyor isek, bu, ihlasımıza bir zarar ve halel vermez. Yani insanların teveccühü arkasında Allah’ın teveccühünü görüp ondan lezzet alınıyor ise, bunda bir sakınca olmaz. Birisi bize amelimizden dolayı aferin dediği zaman, Allah aferin demiş gibi telakki etmeliyiz ve o aferinin arkasında İlahi memnuniyeti görmeliyiz. O zaman insanların takdir ve teveccühü Allah’ın takdir ve teveccühü haline dönüşür ve zararsız olur.

Bu gibi manevi hastalıklardan kurtulmak ve temizlenmek için İhlas Risalesini en az on beş günde bir okumalı ve anlamaya çalışmalıyız.

(1) bk. Emirdağ Lahikası-I, (83. Mektup, Haşiye)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...