"Arz" ile "Dünya" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Arz, kelime olarak yeryüzü, toprak, zemin, dünya gibi manalara geliyor. Aynı zamanda aşağı ve alçak manasına da geliyor.

Dünya, kelime olarak edna, denaet veya dünüvvden türeyen bir kelime olup, ayrıca ahirete yakınlık bakımından en yakın, en aşağı gibi manalara da geliyor.

Görüldüğü üzere; arz daha çok cisim, madde ve yeryüzü manasına gelirken, dünya ise manevî ve ahirete kıyasla bir yer manasına geliyor.

Arz fiziki bir mekân iken, dünya kalbi ve manevi bir mekândır ki, insanların en büyük putu da bu dünya sevgisidir.

Dünya; “Bir kitab-ı Samedânidir. Hem bir mezraadır. Hem birbiri arkasında dâim gelip geçen âyineler mecmuasıdır. Hem seyyar bir ticâretgâhdır. Hem muvakkat bir seyrangâhtır, hem bir misâfirhânedir.” (17. Söz)

Dünya ve içindekiler geçici, fani ve zevale mahkûm olduğundan, gelen her insanın buradan başka ve daimi bir memlekete göç etmesi yaratılışın icabı, hikmet-i İlahiyenin muktezası ve imtihanın gereğidir. Dünya bir darul hikmet ve bir imtihan salonu olduğundan bu solonda imtihanını bitirenler yerini başkalarına bırakırlar.

Bediüzzaman Hazretleri dünyanın üç yüzü olduğunu şöyle ifade eder:

"Arkadaş! Dünyanın üç vechi vardır:

Birisi: Âhirete bakar. Çünki onun mezraasıdır.

İkincisi: Esma-i hüsnaya bakar. Çünki onların mekteb ve tezgâhlarıdır.

Üçüncüsü: Kasden ve bizzât kendi kendine bakar. Bu vecihle insanların hevesatına, keyiflerine ve bu fâni hayatın tekâlifine medar olur.

Nur-u imanla dünyanın evvelki iki vechine bakmak, manevî bir cennet gibi olur. Üçüncü vecih ise, dünyanın fena yüzüdür ki zâtî ve ehemmiyetli bir kıymeti yoktur." (Mesnevi-i Nuriye)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...