"Metanet" ve "Sebat" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sebat: Kelime olarak yerinden oynamamak, dayanmak, kararlı olmak manalarına geliyor. Ayrıca sözünde durmak, ahde vefa etmek iman ve İslâmiyet’e hizmette, Allah'a ibadet ve taatte sabit ve kararlı olmak manasına da geliyor. Bir meslekte, meşru bir kanaatte veya bir fikirde kararlı bulunmak, sağlamlık göstermek de sebattır.

Sebatın mesleğimizdeki hususi manası ise dünyanın acı - tatlı her halinde Risale-i Nur hizmetinde daim ve baki kalmaktır. Meşgale ve başka fikir ya da ideolojilerin tesirine ve rüzgârına kapılmadan Risale-i Nur hizmetlerin de devam etmek ve bu yolda hayat mührünü vurmaktır.

Üstad Hazretleri sebatı şu şekilde izah ve tabir ediyor:

"Hem meselâ, şiddetli bir inatla, ehemmiyetsiz, zâil, fâni umurlara karşı hissiyatını sarf eder. Bakar ki, bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Hem zararlı, zehirli bir şeye inat namına sebat eder. Bakar ki, bu kuvvetli his böyle şeyler için verilmemiş; onu onlara sarf etmek, hikmet ve hakikate münâfidir. O şiddetli inadı, o lüzumsuz umur-u zâileye vermeyip, âli ve bâki olan hakaik-i imaniyeye ve esâsât-ı İslâmiyeye ve hidemât-ı uhreviyeye sarf eder. O haslet-i rezile olan inad-ı mecazî, güzel ve âli bir haslet olan hakikî inada, yani hakta şiddetli sebata inkılâp eder."(1)

Metanet: Kelime olarak sağlamlık, kavilik, sözünden ve kararından dönmemek gibi manalara geliyor. Ayrıca insanın, fikrinde sabır, azminde kavi ve akidesinde rüsuh sahibi olması manasına da geliyor. Metanetin zıddı zaafdır. Hak, iman ve İslâmiyet uğrunda metanet göstermek, çok ulvî bir haslettir.

Sebat, daha umumi bir mefhum, metanet ise sebatın içinde bir nokta veya bir rükün gibidir ve hususidir.

Sebat, mücerret, metanet ise biraz daha muşahhastır. Mesela birisinin dişi sızlasa gıkı çıkmasa bu adama ne kadar metinmiş denilir, ama sebat ehli denilmez. Sebat daha uzun süreli ve umumi bir mefhumdur.

İnsan azim ve sebat sayesinde umduğu ve arzu ettiği şeylere nail olur. Hiçbir şey sebat gösteren insanları kararından döndüremez. Bütün başarılar ve fetihler, hep azim ve sebatın neticesinde olmuştur. Beşerde meydana gelen terakkiyat ve medeniyet harikaları hep bu güzel hasletin meyvesidir.

(1) bk. Mektubat, Dokuzuncu Mektup

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...