"Haddimden fazla fevkalâde hüsn-ü zan ile müfritâne âlî makam vermek yerine, fevkalâde sadakat ve sebat ve müfritâne irtibat ve ihlâs lâzımdır; onda terakki etmeliyiz." Buradaki "müfritane irtibat" ifadesini yorumlayabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sadakat: Kelime olarak bir kimseye veya bir davaya kalbten bağlılık, kalbi ve samimi doğrulukla olan dostluk ve dostlukta sebat, vefadarlık göstermek gibi anlamlara gelir. Hazreti Ebu Bekir (ra)’in Hazreti Peygamber (asm)'e olan dostluğu ve sadakati gibi.

Risale-i Nurlara sadakat göstermek ise; Risale-i Nurları kendi telifi gibi bilip öyle sahip çıkmak ve kendi telifi gibi neşrine ciddi ve samimi çalışmaktır.

Sebat: Kelime olarak yerinden oynamamak, dayanmak, kararlı olmak, manalarına geliyor. Ayrıca sözde durmak, ahde vefâ etmek, iman ve İslâmiyet’e hizmette, Allah'a ibadet ve taatte sâbit ve kararlı olmak manasına da geliyor. Bir meslekte, meşru bir kanaatte veya bir fikirde kararlı bulunmak, sağlamlık göstermek de sebattır.

Sebat, dünyanın acı tatlı her halinde Risale-i Nur hizmetinde daim ve baki kalmaktır. Meşgale ve başka fikir ya da ideolojilerin tesirine ve rüzgarına kapılmadan, Risale-i Nur hizmetlerinde devam etmek ve bu yolda sarsılmadan devam etmektir.

İşte bu sadakat ve sebat çerçevesi içinde Nur Talebelerinin hem bir birlerine hem de iman hizmetine olan sağlam ve sarsılmaz bağlılıklarına, birlikte ve ortak hareket etmelerine müfritane irtibat denir. "Müfritane irtibat" tabiri bağlılığın şiddetine kinayedir. Yani azami sadakat ve azami gönül bağlılığı anlamındadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...