"Hubb" ve "Vudd" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hubb; sevgi, muhabbet, bağlılık, dostluk manalarına geliyor. Hubb, bir şeyi birisine sevdirmektir. Allah, kâinattaki sonsuz lütuf ve ihsanları ile bize kendisini sevdirmek istiyor. Burada, takdiri kula atfetme manası vardır. Yani Allah, kendini sevdirecek her şeyi ihzar ettikten sonra, takdiri insana bırakmıştır.

“el-hubb" Bunun saflığı kalbe nüfuz eder, saydamlığı ise arazların bozulmasıyla bozulmaz. Sevgiliyle birlikteyken, âşığın başka bir maksadı, gayesi yoktur. Sevgilinin iradesi önünde kendi iradesini bırakır."(1)

Vudd; Vedud isminin kökenidir; bağış, ihsan, kendisine çok sevgi beslenen Cenâb-ı Hak manasına gelir. Vudda bağış ve ihsan manası hükmediyor. Bu sevgi, bahşedilen inayet edilen bir sevgidir. Veren kaynaktan bir tecelli taşıdığı için de bakidir. Allah, bu İlahi aşkın verilme sebebini ayette şu şekilde ifade ediyor:

“İman eden ve salih amel işleyenler için Rahmân (ölümsüz) bir sevgi (vudd) bahşedecek.” (Meryem, 19/96)

Bu yüzden vahiy, ilk yıllarda muhataplarını Cennetle müjdeleyip Cehennemle korkuturken, onların olgunlaştığı ve kemale erdiği ileriki yıllarda “Allah sever-Allah sevmez” diye müjdeler ve uyarır. Bu, Allah-kul ilişkisinde sevginin nasıl yüksek bir mertebeyi ihraz ettiğini gösterir.

Bu mana Risale-i Nur'da şu şekilde tarif ediliyor:

"Vedud ismine mazhar olan muhakkıkin-i evliya: 'Bütün kâinatın mâyesi, muhabbettir. Bütün mevcudatın harekâtı muhabbetledir. Bütün mevcudattaki incizab ve cezbe ve câzibe kanunları, muhabbettendir.' demişler..."

"... Vedud ismine mazhar bir kısım evliya: 'Cennet'i istemiyoruz, bir lem'a-yı muhabbet-i İlâhiye ebeden bize kâfidir.' demişler..."(2)

Dipnotlar:

(1) bk. Muhyittin-i İbni Arabi, İlahi Aşk.

(2) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, İkinci Mevkıf.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...