"Aslı, sudan incimâd etmiş, âdeta yekpare taşlardan ibaret olan ekser dağların..." ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bütün eşyanın aslı, su gibi sıvı ve akışkan bir maddeden meydana gelmiştir. Bu mana hem İslam açısından hem de fen açısından böyledir. Güneş sistemi ve bu sisteme bağlı olan gezegenler, başlangıçta basit bir cevhermiş. (Cevher, burada maddenin esası ve bileşensiz hali demektir.) Daha sonra bu cevher buhara dönüşmüş, sonra bu buhardan lava benzer akışkan bir ateş hasıl olmuş. Bu akışkan ateş soğuyarak katı bir maddeye dönüşmüştür. Katılaşan o madde şiddetli hareketin tesiri ile birbirinden koparak farklı gezegenlerin ve sistemlerin oluşmasını netice vermiştir.

İşte güneş ile dünyanın, başlangıçta hamur gibi imtizaç içinde olması bu manadadır. Zaten fen derslerinde de Dünya'nın Güneş'ten kopan ve daha sonra soğuyarak gezegen olan bir kitle olduğu anlatılır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...