"Asya medeniyetinin galebesine kuvvetli bir medar, bir delil hükmündedir. Ve az vakitte galebe edecektir." İzah eder misiniz, “az vakit” ifadesini nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, Avrupa’nın medeniyeti fazilet ve hüda üstüne tesis edilmediğinden, belki heves ve hevâ, rekabet ve tahakküm üzerine bina edildiğinden, şimdiye kadar medeniyetin seyyiatı hasenatına galebe edip ihtilâlci komitelerle kurtlaşmış bir ağaç hükmüne girdiği cihetle, Asya medeniyetinin galebesine kuvvetli bir medar, bir delil hükmündedir. Ve az vakitte galebe edecektir."(1)

Sosyal olaylar ve dönüşümler ağır aksak ilerler ve uzun süreçler isterler. Bazı aceleci ve hayalperest siyasiler, sosyal olayların olağanüstü bir tarzda değişmesini beklerler. Oysa Allah, kainatta kanunlar ve sebeplerle iş görüyor. Habib-i Ekrem (a.s.m) için dahi olsa normal şartlarda adetullahını bozmuyor.

Mesela içkinin sahabeler içinde kaldırılması bile peyderpey olmuştur. Kölelik asırlara yayılarak kaldırılmıştır.

Bu gibi ifadelere benzer Kur'an ve hadislerde geçen cümleler oldukça çoktur. Sadece bir misal:

"Kur’ân اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ der, ["Kıyamet yakındır." (Kamer, 54/1)] ferman ediyor. Bin bu kadar sene geçtikten sonra gelmemesi, yakınlığına halel vermez. Zira kıyamet dünyanın ecelidir. Dünyanın ömrüne nisbeten bin veya iki bin sene, bir seneye nisbetle bir iki gün veya bir iki dakika gibidir."​(2)

Üstadımızın “az vakitte galebe edecektir” ifadesini sosyal kanunlar çerçevesinde değerlendirmek gerekiyor. Avrupa’nın Orta Çağ bataklığından sıyrılıp bugünkü medeniyet seviyesine ulaşması 3-4 asır sürmüştür. Alem-i İslam’ın ve dahi Asya kıtasının Avrupa medeniyetine galebe etmesi 1-1,5 asır içinde gerçekleşirse, bu 3-4 asra göre az bir vakit sayılır.

Nitekim bugün Çin, Güney Kore gibi ülkelerin Avrupa karşısında gelişip güçlenmesi, hatta kafa kafaya gelmeleri, Üstadımızın bu ifadesinden 50-100 yıl sonra vaki olmuştur. İnşallah Alem-i İslam da kısa bir süre içinde bu manaya ulaşacaktır.

Dipnotlar:

(1) bk. Hutbe-i Şamiye.
(2) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...