"Âlem-i İslâm milletleri Arabın metanetinden ders almışlar." Arabın metanetleri nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Yeis, ümmetlerin, milletlerin 'seretan' denilen en dehşetli bir hastalığıdır. Ve kemâlâta mâni ve اَناَ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِى بِى hakikatine muhaliftir; korkak, aşağı ve âcizlerin şe’nidir, bahaneleridir. Şehamet-i İslâmiyenin şe’ni değildir. Hususan Arap gibi nev-i beşerde medar-ı iftihar yüksek seciyelerle mümtâz bir kavmin şe’ni olamaz. Âlem-i İslâm milletleri Arabın metanetinden ders almışlar. İnşaallah, yine Araplar ye’si bırakıp, İslâmiyetin kahraman ordusu olan Türklerle hakikî bir tesânüd ve ittifak ile el ele verip Kur’ân’ın bayrağını dünyanın her tarafında ilân edeceklerdir."(1)

Asr-ı saadet, Emeviler ve Abbasiler dönemindeki fetihler ve İslam adına yapılan fedakârlıklar, Endülüs devletinin Avrupa'daki durumu, Arap Müslümanların İslam’ı dünyanın dört bir tarafına yaymaları hep bu Arapların metaneti sınıfındandır.

Bedir, Uhud, Hendek, Tebük gibi bir çok savaşta Müslüman Araplar hem insanlığa hem de Müslümanlara büyük bir metanet modeli olmuşlardır. Evet, tarih Arapların salabet, metanet ve ihlaslı çalışmalarına şahit olmuş, onların İslam'dan sonraki parlak ve şereflerini nurani bir sayfa olarak insanlığa okutmuş ve okutmaktadır.

(1) bk. Hutbe-i Şamiye.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
Ayrıca Arap milletinden çıkmış binlerce müçtehid,evliya, asfiya vs bunlara örnek verilebilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
drerkan
Şu andaki halleri körelmiş durumdur.Bizim gibi .Avrupanın 200-300 sene önceki durumlarını görsek şimdiki durumlarına inanamazdık.(tuvaletleri yoktu ve sokağa döküyorlardı) Ama onlar çalışarak bu günlere geldiler.Türk-Arapta inşallah onları yakalayıp geçecektir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek
Arap toplumu iki Kısımdır.Birincisi o coğrafyanın insanı olan ırki olarak Arap olanlar.İkincisi ise Sonradan Araplaşan Araplar. İbrahimi soydan olanKureyş sonradan Arap olan Araplardandır. Bunlar Seciye,Ticari,İlmi,Siyasi kabiliyetleri ile mümtaz bir yere sahipti. Kabe ninde bunların gözetiminde olması Tüm kabileler arasında itibarlarını artırmıştı. Resülullah ın asm İrtihalinden sonra Hilafet seçiminde ''Araplar Kureyşten başkasının riyasetini kabul etmez sözü'' Bu sebepten Medine Halkı tarafından derhal Hüsnü Kabul görmüştü.İslam Bu yüksek seciyeyi tek amaca yöneltti.Kısa sürede muvaffakiyet sağlamaları bu yüzdendir.Nasıl ki Araplar Devlet Kurmadıkları halde Arapça muçizevi şekilde tekamül edip adeta İlahi Vahye hazır hale gelmiş ise ,Araplarda dağınık kabileler halin de işlenmeye hazır bir kıymetli maden gibiydiler.İşte İlahi Vahiy bu madeni öylesine işledi ki yaklaşık 600 yıl boyunca İnkitalarla da olsa kıymetini muhafaza etti.Tesirini gösterdi.Ondan sonrasında ise Bayrak Türklere geçti.Üstad bu HARİKALIĞA İŞARET EDİYOR ve Fetret devrini yaşayan Arap ve Türk Milletinin Kadim Atalarının şanına Münasip Uyanışı tesis etmelerini; Temenni mi ediyor yoksa Müjde mi veriyor işte bu Tevile muhtaç .
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...