"İnşallah istikbaldeki İslamiyet’in kuvvetiyle medeniyetin mehasini galebe edecek." Medeniyetin mehasini nelerdir; İslam'ın kuvveti galebe etmesinde nasıl bir rol oynayacaktır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Medeniyetin günahları iyiliklerine galebe edip seyyiatı hasenatına racih gelmekle, beşer iki harb-i umumî ile iki dehşetli tokat yiyip o günahkâr medeniyeti zîr ü zeber edip öyle bir kustu ki, yeryüzünü kanla bulaştırdı. İnşaallah, istikbaldeki İslâmiyetin kuvvetiyle medeniyetin mehasini galebe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-u umumîyi de temin edecek."(1)

Mevcut medeniyetin seyyiatı olduğu gibi, mehâsin dediğimiz, güzel ve faydalı tarafları da vardır. Medeniyete, seyyiat veya mehâsin kazandıran insanoğludur. Mesela, televizyon bir medeniyet harikasıdır. Kendisi mâsumdur. Hayırda kullanırsak, mehâsin; şer'de kullanırsak, seyyiat elde ederiz. Bütün teknolojik araçlara bu nazarla bakmak mümkündür.

Demek oluyor ki, teknoloji ne kadar önemli ise, onu doğru kullanmak ta o kadar, hatta daha fazla önemlidir. Zira, teknolojinin yanlış kullanılması insanlık adına telâfisi imkansız zararlar doğurabilir.

Öyle ise, İslâmiyet'in güven ve itimâd telkin eden emir ve yasakları ile teknolojinin meyveleri bir araya gelerek teknolojinin mehâsin ve güzelliği ön plana çıkaracaklardır.

Temsilde hata olmasın; İslam'dan evvel, kuvvet ve cesareti ile insanlar için tehllke ve korku saçan Hz. Ömer'in, İslam ile buluştuktan sonra, en âdil ve faydalı bir hükümdar olduğu gibi, "İnsanlığın sonunu hazırlıyor" denilen ve İslam'dan uzak devletlerce insanlık zararına kullanılan teknoloji de İslam ahlâkı ile bir araya gelince huzurlu ve âdil bir dünyanın zuhuruna sebep olacaktır, inşâallah.

(1) bk. Hutbe-i Şamiye, Dinde Reformculara Bediüzzaman'ın Cevabı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

yunusniyazi

Allah razi olsun abilerim,  Üstad hazretlerinin medeniyetin sanati dedigi de herhalde teknoloji olsa gerek... yanilmiyorsam,  guzel sanatlar kastedilmiyor herhalde?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...