AYAN-I SABİTE

Seyyid Şerif Cürcanî, Tarifat adlı eserinde, bir şeyin ilâhî ilimde teşekkül eden hâline mahiyet, yaratılarak haricî vücut giymiş hâline de hakikat demektedir. Buna göre, ayan-ı sabite eşyanın mahiyetleridir.

Ayan-ı sabite değişmez, kaybolmaz. Zira, Allah unutmaktan münezzehtir. Zaten sabit olmanın mânâsı da budur.

Risale-i Nur’da, ayan-ı sabite için “mevcudat-ı ilmiye” tabiri kullanılır. Yine Risale-i Nur’da, mahlukatın ölümle yok olmadıkları, “daire-i kudretten daire-i ilme geçtikleri” kaydedilir. Demek oluyor ki, bir mahluk, yaratılmadan önce de ilim dairesinde bir varlığa sahipti; yaratılınca kudret dairesine geçti, ölümle de yokluğa gitmeyip yine bir ilmî vücuda sahip olacaktır.
O hâlde, ayan-ı sabite mutlak mânâda yok değillerdir, ama henüz yaratılmadıkları için de mahluk diye adlandırılmazlar. Bunlar, yaratıldıklarında ilim dairesinden kudret dairesine geçmiş olurlar ve onlara artık mahluk denilebilir.

Ayan-ı sabitenin “esmâ-i ilâhiyyenin gölgeleri,” oldukları kabul edilir. Bu gölgeler isimlerden haber verirler, ama onlara benzemezler. Mesela, Allah’ın ilmindeki bütün varlıkların suretleri Musavvir ismini gösterirler. Buna göre Musavvir ismi asıl, bu suretler ise gölge hükmündedirler. Bu gölgelerin müstakil bir varlıkları yoktur. İlim dairesindeki taş sert olmadığı gibi, ilim dairesindeki insan da hayat sahibi değildir. Bu mahiyetler, yaratıldıklarında “hakikat” olurlar. İşte bu hakikatler mahiyetlerden haber verirler, onların gölgeleridirler. Mahiyetler de esma-i İlahiyenin gölgeleridirler.

Yorumlar

mehmet reşit
Allah razı olsun derin kavramlar açııklanmıştır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
üyelik2
"Ayan-ı sabitenin “esmâ-i ilâhiyyenin gölgeleri,” oldukları kabul edilir." Burayı tam anlamadım.Mecaz olarak mı gölge?Yoksa gölgeler asıllara benzer.Bizde Allahın gölgesi olmuş oluruz.Biraz vahdeti vücuda kayıyor gibi. "Demek oluyor ki, bir mahluk, yaratılmadan önce de ilim dairesinde bir varlığa sahipti;" Aynı sabite Allahın bir parçası mıdır?Mesela bizim zihnimizde mor bir kalem var.Bu ilim dairesinde nasıl varlık oluyor?Bu ilim bizim bir sıfatımız,parçamız mı?Bizde ayanı sabitede vardık deyince sanki Allahın ilminin ve Allahın bir parçası yız gibi anlaşılıyor? Açıklar mısınız?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Siz varlığı sadece fiziki bir aidiyet olarak algılıyorsunuz oysa varlığın bir çok çeşitleri ve boyutları vardır. İlmi varlık malumat şeklinde olurken mahlukat ise fiziki varlık şeklinde olur. Siz varlığı sadece mahlukat şeklinde anlıyorsunuz ki bu doğru bir yaklaşım değildir. Mor kalemin hem ilmi, manevi, hem de fiziki varlık çeşitleri vardır. İnsan zihninde ki bir kalemin gerçekte insanın bir parçası olması gerekmiyor. Gölge burada asıldan ayırmak için kullanılan bir mertebedir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek
///Seyyid Şerif Cürcanî, Tarifat adlı eserinde, bir şeyin ilâhî ilimde teşekkül eden hâline mahiyet, yaratılarak haricî vücut giymiş hâline de hakikat demektedir. Buna göre, ayan-ı sabite eşyanın mahiyetleridir. Ayan-ı sabite değişmez, kaybolmaz. Zira, Allah unutmaktan münezzehtir. Zaten sabit olmanın mânâsı da budur./// Gaybı bilmek ile bilinmesi SABİT olan ancak, FELSEFE biliminin METODO kullanılarak yapılan MANTIĞA da aykırı olmayan şu cümleler ASLINDA konuyu gayet güzel açıklamış. BİR ŞEYİN İlahi Murad da YARATILACAK OLMASININ kesinlik kazanmış olması ZATEN O NESNE nin MAHİYETİNİN yani TASARIMI,PLANI,PROJESİ, HEDEFİ,GAYESİ vs vs nin belirlenmiş AÇIKLIĞA kavuşmuş olması HALİ olur. iSTER fiziki İSTER metafiziki alemde bu NESNENİN yaratılarak VAR EDİLMESİ ise hakikat ALEMİ oluyor. Şahsen bunu anladım. Ve yine ALLAH'IN varlığında VAR olduğu şüphe götürmez olan MAHİYET halinin ne olduğunu yine ALLAH'ın zatı bilir. ALLAH bizi görür,işitir, bilir. Ama bizler O'NUN nasıl gördüğünü, nasıl bildiğini vs..vs ..bilemeyiz. Zaten bilmemiz de İMKANSIZ dır. ALLAH'IN nasıl VAR olduğuna aklımız ermiyorsa bu SIFATLARA DA eremez. Emin olun BİZE GÖRE FAZLASIYLA GAYB olan böyle konular ile fazla iştigal etmek BOŞA GAYRET olur. Hayırlı geceler.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...