“Bab-ı Risalet ve Tenzildir, Bismillahirramânirrahîm’in cilvesidir.” cümlesine göre; bab-ı risalet ve tenzilin besmeleyle münasebeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an, “ism-i azamdan ve her ismin mertebe-i azamından geldiği gibi”, onun birinci derecede muhatabı olan Peygamber Efendimiz (asm.) de ism-i azama ve bütün isimlerin azami tecellisine mazhardır.

"Allah, meleklerden elçiler seçer ve insanlardan da. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir." (Hac, 22/75)

Besmelenin birinci sırrında izah edildiği gibi, Allah ismi bütün âlemlerdeki her türlü esmâ tecellilerini içine alır, zira Allah ismi, Cenâb-ı Hakk'ın zâtına bakar.

Rahmân ismi yeryüzündeki bütün canlılara yapılan rahmet ve ihsanları ifade eder. Rahîm ismi ise insana ve ebedî âlemlere bakar.

Peygamberlerin görevi de insanlara önce kendi nefislerini tanıtmak, kul olduklarını, Allah’ın eseri olduklarını, başıboş olamayacaklarını, ölümle hiçliğe gitmeyip ebedî bir âleme yolcu olduklarını ders vermek ve onların “cennete layık bir kıymet almalarına” çalışmaktır; çevrelerindeki bütün mahlukatı ve nihayet bütün bir kâinatı Allah namına okutmak, varlık âlemindeki esmâ tecellilerini ders vermektir.

Peygamberimiz ve Onun (asm.) varisi olan büyük âlimler, önce Kur’an hakikatlerini hayatlarına en güzel şekilde tatbik etmişler, sonra ondaki İlâhî hakikatleri ve hükümleri insanlara tebliğ etmiş, ders vermişlerdir. Bu bakımdan “Bismillahirramânirrahîm” ile peygamberlik görevi arasında yakın bir ilgi vardır.

“Rahmetin en parlak bir misali ve mümessili ve o rahmetin en belig bir lisanı ve dellâlı olan ve Rahmeten-lil-Âlemîn ünvanıyla Kur'an'da tesmiye edilen Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm…” (Sözler)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

Ziyaretçi (doğrulanmadı)
besmelenin peygamberimizle alakadarlığını birazdaha açarmısınız.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Besmelede ki Rahman ve Rahim isimleri şefkat ve rahmeti ifade eder bu açıdan Peygamberimizin alemlere rahmet olarak gönderilmesi ile ilişkilendirilebilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...