Block title
Block content

"Bâb-ı Rububiyet ve Saltanattır ki, ism-i Rabbin cilvesidir." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birinci Hakikat'te kısaca malikiyet ve egemenlik hakikatlerinin ve İlâhî isimlerden Rab isminin ahirete olan işareti izah ediliyor.

Bâb-ı Rububiyet ve Saltanattır ki, ism-i Rabbin cilvesidir: Rab ismi her şeyi terbiye ve idare eden demektir. Dolayısı ile rububiyet terbiye anlamında saltanat da idare ve hakim olma anlamında kullanılıyor ki, her iki mana da Rab isminin bir özelliğidir.

Rab isminin iki vasfı olan terbiye ve idare de ahireti gerektiriyor. Çünkü idarede asi olanların cezalandırılması, muti olanların da ödüllendirilmesi bir kaidedir. Oysa ceza ya da ödül bu dünya hayatında tam görülmüyor, demek öbür tarafa bırakılıyor. Terbiyede de benzer bir mana vardır.

Tarihte bütün sultanlar, yani saltanat sahipleri cüzi bir izzet ile kendi saltanatını inkar edenleri en ağır bir şekilde cezalandırmışlardır. Hâl böyle iken, sonsuz izzet ve saltanat sahibi Allah’ın kendi saltanatını inkar eden kafirleri cehennem gibi bir ceza ile cezalandırmaması düşünülemez. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Hakikat | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1292 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...