"Bâb-ı Rububiyet ve Saltanattır ki, ism-i Rabbin cilvesidir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Birinci Hakikat'te mâlikiyet ve hâkimiyet hakikatlerinin ve İlâhî isimlerden “Rab” isminin âhirete olan işareti izah ediliyor.

“Bâb-ı Rubûbiyet ve Saltanattır ki, ism-i Rabbin cilvesidir:”

“Rab” ismi her şeyi terbiye ve idare eden demektir. “Rubûbiyet” terbiye edici olma manasında İlâhî şuunuttan bir şe’ndir.

Rab isminin iki ciheti olan terbiye ve idare âhireti iktiza ediyor. Çünkü âsi olanların cezalandırılması, muti’ olanların da mükâfatlandırılması gerekir. Hâlbuki bu dünyada mükâfat ve mücâzat tam olarak verilmiyor.

Tarihte bütün sultanlar, saltanatın haşmetini ve izzetini muhafaza etmek için, âsi olanları en ağır bir şekilde cezalandırmışlardır. Hâl böyle iken, nihayetsiz izzet ve saltanat sahibi Allah’ın kendi saltanatını inkâr eden kâfirleri ebedî azapla cezalandırması bedihîdir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Onuncu Söz, Birinci Hakikat hakkında bilgi verir misiniz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...