"Rabbü'l-Âlemin ve Sultanü'd-Deyyân isimleri cevap veriyorlar." Bu iki isim ahirete nasıl bakıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, madem hiçbir saltanat yoktur ki, o saltanata itaat edenlere mükâfatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın. Elbette rububiyet-i mutlaka mertebesinde bir saltanat-ı sermediyenin, o saltanata iman ile intisap ve tâat ile fermanlarına teslim olanlara mükâfatı ve o izzetli saltanatı küfür ve isyanla inkâr edenlere de mücazatı; o rahmet ve cemâle, o izzet ve celâle lâyık bir tarzda olacak diye Rabbü'l-Âlemin ve Sultanü'd-Deyyân isimleri cevap veriyorlar."(1)

"Rububiyet", bütün kainatı sevk ve idare etmek ve idaresi altındaki varlıkları terbiye etmek anlamlarına geliyor. Terbiyenin iki önemli kaidesi ise ödül ve cezadır. Yani kendi idare ve sevkine itaat edenleri ödüllendirir, isyan edenleri ise cezalandırır. Bu dünya hayatında ödül ve ceza tam tahakkuk etmediğine göre, tahakkuk edecek bir alemin olması gerekiyor, önermesi ahirete işaret ediyor.

"Deyyan", herkesin hesabını ve hakkını en iyi bilen ve veren Allah demektir. Oysa bu dünya hayatında mazlum hakkını almadan, zalim de cezasını görmeden eşit bir şekilde ölüyorlar. Şayet ahiret yani cennet ve cehennem olmaz ise hesap görme ve hak alma işlemi eksik kalmış olacak. Bu da Deyyan isminin tecelli açısından eksik kalmasına ve hükmünün icra edilememesi anlamına gelir...

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, Yedinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...