Baştaki "Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitapta yazılmıştır." ayet-i kerimesi hangi surededir? Bu ayeti açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu ayet-i kerime En'am suresi, 59. ayetin bir bölümüdür. Meali: “Yaş ve kuru ne varsa apaçık bir kitapta yazılmıştır.”

Ayetin tamamının meali şöyledir:

“Gaybın anahtarları onun katındadır, onları ondan başkası bilmez. Karada ve denizde olanları o bilir ve bir yaprak düşmez ki, onu o bilmesin; ne toprağın karanlıklarında bir tane ne de kuru ve yaş hiçbir şey yoktur ki, o her şeyi açıklayan Kitap'ta bulunmasın.” (Enam, 6/59)

Gaybın anahtarları ifadesi, “gaybın hazineleri” şeklinde de tefsir edilmiştir. Allah’ın her bir ismi gaybî bir hazinedir, ondaki bütün varlıklar da o hazinenin cevherleridir. Mesela, bütün rızıklar Rezzâk isminin hazinesinden gelirler. Her bir rızık bir mücevher gibidir. O hazinede ne gibi ve ne kadar rızık bulunduğunu ancak o bilir. Bunlara ahiretteki sonsuz rızıkları da dâhil ettiğimizde, bütün bu cevherlerin bilinmesi ve tahmin edilmesi mümkün değildir.

Ayetin devamında, karada ve denizde olanları da ancak Allah’ın bildiği ders verilmekle, sanki muhataba şöyle bir mesaj da verilir: Siz sınırlı ilminizle karada ve denizde olanları dahi tamamen bilmekten âcizsiniz; gaybın hazinelerinde olanları nereden bileceksiniz?

Daha sonra, düşen her bir yaprağı onun bildiği, yani bu düşme hadisesinin Allah’ın ilim ve iradesiyle gerçekleştiği haber verilir. Bir yaprağın daldan çıkması gibi, daldan inmesi de mucize bir fiildir. Bu konuda bitki fizyologlarının güzel araştırmaları vardır. Toprağa düşen bir yaprak gibi toprağın içine gömülen bir tohum da Allah’ın ilmi dâhilindedir. Zira, o tohumu yaratan ve onun içine ondan çıkacak mahsulün planını yerleştiren o olduğu gibi, toprak altında onu Fettah ismiyle açan ve yeni mahsuller verdiren de yine odur.

O Mutlak âlim, o sonsuz ilmiyle her şeyi bilir; ister kuru olsun, ister yaş olsun. Kara ve denizi o yarattığı ve onlardaki her şeyi bildiği gibi, üçte ikisi su olan insan bedeninin de kalp, ciğer ve böbrek gibi yaş kısımlarını da bilir, kemik, saç ve tırnak gibi kuru kısımlarını da.

Yaş ve kuru her şeyi bilmek Allah’ın ilminin her şeyi ihata ettiğini ifade etmek için kullanılmıştır; içimizi dolduran ve çevremizi kuşatan yaş ve kuru her şeye nazar etmemiz istenmiştir.

“Gaybın anahtarları onun katındadır.” ayetine göre, ilahi ilim manevi bir ağaç gibi tasavvur edilirse, yaş ve kuru mefhumlarıyla ifade edilen bütün mahlukat o ağacın meyveleri gibidir. Yaş ve kuru ifadeleri bu meyveler için kullanılır; ilahi ilimdeki gaybî hakikatler için değil.

Üstadımızın On Birinci Söz’deki, “şuûn ve sıfat-ı İlâhîye’nin bir mikyası” ifadesinin ışığında, bu ince hakikati kendi âlemimizde şöyle canlandırabiliriz:

İnsan, denizi de bilir, karayı da. Ancak, onun deniz hakkındaki bilgisi yaş olmadığı gibi, kara hakkındaki bilgisi de kuru değildir. Bilginin yaşı kurusu olmaz; bunlar bilgi için değil bilinenler için söz konusudurlar. Keza, kışı bilmek soğuk, yazı bilmek sıcak değildir. Bilgi iklimden etkilenmez; onun da soğuğu yahut sıcağı söz konusu değildir. Buna göre, gaybın hazinelerinde bulunan ve henüz yaratılmayan varlıkların o ilimdeki mevcudiyetleri için de yaş-kuru ifadesi kullanılmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mustafa said
ayrıca maddenin de katı-sıvı-gaz ve plazma halleri var. gaz ve plazma halleri de katı ve sıvıdan türemiştir. dolayısı ile kainat katı ve sıvıdan oluşmuştur. yaş ve kurudan kasıt , katı ve sıvı da olabilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...