Bazı âlimler, sigaranın zararları eskiden bu kadar bariz bilinmediği için içildiğini ve mekruh dediklerini söylüyor. Bu, asrın müceddidi için de geçerli midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sigaranın haram olduğuna dair Kur’an ve sünnette kati bir delil yoktur. Sadece bazı âyet ve hadislere kıyas yapılarak mekruh diyen âlimler vardır. Hanefi mezhebinin dışındaki diğer hak mezheplerde, sigara caiz ve meşru sayılmıştır. Hatta Şafi mezhebinde şu hüküm vardır:

"Hanımın sigarası nafaka sınıfına girdiği için, temini vaciptir. Yani eşi sigara tiryakisi olan birisi için, eşine sigara alması vaciptir."

Nitekim Üstad Hazretleri de uzun bir müddet sigara tabağı taşımıştır. Kati haram olan bir şeyi Üstad'ın taşıması mümkün değildir. Ama bunun yanında sigaranın terki güzeldir. Nitekim Üstad Hazretleri de sigarayı bıraktığını ilan ederek, bizlere bir mesaj veriyor.

Nasıl haram bir şeyi helal kılmak küfür ise, helal olan bir şeyi de haram kılmak aynı derecede küfürdür. Haramlılığına dair âyet, hadis ve icma bulunmayan şeylerde fikir yürütmemek en sağlam yol olsa gerek. Hüküm Allah’ındır.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Eski Said, sigara ile beraber gazeteleri ve siyaseti ve sohbet-i dünyeviye-i siyaseti terk etti..." Bediüzzaman gibi birinin sigara kullanmasını nasıl değerlendirmeliyiz?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

GUNAHKÂR8729
Bu konuda şahsi fikrinizi beyan ediyor olabilirsiniz ama bazı çok mühim ayetlerin sigaranın haram veya harama yakın derecede olduğuna dair görüşlerine lakırdı tabiri ne kadar doğru. O alimlerin görüşleri özetle şöyle: 1)İsraf haramdır.Sigara hem aile ekonomisi hem devlet ekonomisi açısından çok büyük bir israftır. 2)Kişinin nefsine zulmetmesi haramdır. Sigaranın dünyada en çok ölüme sebebiyet veren illetlerden biri olduğu artık herkesin malumudur. Adeta yavaş yavaş intihar etmek gibidir.Zarar-ı mutlak olup sağlık açısından hiçbir faydası olmadığı bilinmektedir. 3) Kişinin başkasına zulmetmesi haramdır. Sigara dumanı sebebiyle sigara içmediği halde (pasif içicilik) akciğer kanseri olan veya başka rahatsızlıklara maruz kalan çok insanın bulunduğu bilinmektedir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam soğan-sarmısak yiyenler için bile mescidimize gelmesin dediği yani bu kadarcık zulmü bile hoş görmediği halde her açıdan içmeyenlere zulüm olan bu kötü hasleti nasıl helal gösteriyorsunuz?Üstad Hazretleri elbette kati haram olan bir şeyi taşımazdı fakat asırlara göre şeriatler değişir. Bir zamanda helal olan başka zamanda haram olabilir kaidesini de biz O'ndan öğreniyoruz. Yani o vakit bilinmeyen veya henüz ortaya çıkmamış olan zararları bugün herkes tarafından bilinmektedir. Lütfen bu noktaları da izah ederek pek mücmel ve kanaatimce pek noksan olarak verdiğiniz cevabı gözden geçiriniz
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...