Bazı ibadetlerin sevapları ve bazı günahların azabının gizli olmasının hikmeti nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanları hayra yönlendirmek ve teşvik için, şerlerden sakındırmak ve muhafaza için Allah ve Resulü (asm) hayırlı şeyler içinde belirsiz ve müphem bir fert manası yerleştirmiştir. Amaç insanlar o ferdi ararken hayrın diğer çeşitlerini de yaptırmak ve verimli ve ibadetli bir ömür geçirmektir. Bu yüzden her çeşit ibadet içine o ibadete münasip bir fert tayin ediliyor.

Mesela, namazlar içinde öyle bir namaz var ki, bu namazı yakalayan hac sevabı kazanır. İşte namaz içine atılan bu ödül sayesinde bütün namazlar hac gibi kıymet kazanırlar. Ama bu ödülün keyfiyeti müphem, yani belirgin olmamasından dolayı, hangi namaz, hac kıymetinde bilinmiyor. Bu yüzden her namaza hac sevabı verilmez. Ancak müphem o namaz bulunur veya tevafuk edilirse, hac sevabı kazanılır. Hac kıymetinde olan o namazın belirsiz olması, bütün namazları ihtimal dahiline aldığı gibi, bütün namazların hac sevabında olmasınıa da manidir. Müphemlik, yani belirsizlik iki yanlış hali de bertaraf eder.

Aynı şekilde gıybet katl gibidir, hadisi de günahlardan sakındırmak içindir. Yani gıybet içinde öyle bir gıybet vardır ki, katillik gibi büyük günahtır. Ama hangi gıybetin katl olduğu belirsiz bırakılmıştır ki, her gıybetten çekinip sakınılsın. Zira gıybet ederken, bu dehşetli gıybete tesadüf etme tehlikesi vardır, deyip gıybetten kaçılır. Bu da bir nevi belirsiz ceza sistemi ile insanları günahlardan ve şerlerden sakındırma işidir.

Bu iki hakikati bir temsil ile akla yaklaştıralım:

Bir marketçi, marketindeki ürünleri satmak ve revaç vermek için ürünlerin içine bir altını hediye olarak saklıyor. Ama altını hangi ürünün içine koyduğu belli değildir. Bu belirsizlik sayesinde bütün ürünler altın gibi kıymet kazanıyor. Böyle bir promosyon ile müşteri çekiyor ve malını kapış kapış satıyor. İşte o altın öyle bir müphem ferddir ki, bütün ürünleri değerlendiriyor, satılmalarını kolaylaştırıyor.

Aynı şekilde, ürünlerin yalnızca birine zehir koysa ve onu gizli tutsa, kimse o ürünlere yanaşmak istemez. Zira zehirlenip ölme riski vardır. Bu yüzden, ürünlerden yılan ve çıyandan kaçar gibi kaçar insanlar.

İşte bu ödül ve ceza sistemi, aynı şekilde ibadet ve günahlar içinde de caridir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...