"Ekser taife-i mahlukatta olduğu gibi, ef’al ve a’mâl-i beşeriyede bazı harika fertler" ile ilgili misaller verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"ONUNCU ASIL: Ekser taife-i mahlukatta olduğu gibi, ef’al ve a’mâl-i beşeriyede bazı harika fertler bulunur. O fertler, eğer iyilikte ileri gitmişse, o nevilerin medar-ı fahrleridir, yoksa medar-ı şeâmetleridir. Hem gizleniyorlar; âdeta birer şahs-ı manevi, birer gaye-i hayal hükmüne geçerler. Sair fertlerin her birisi, o olmaya çalışır ve o olmak ihtimali var. Demek, o mükemmel harika fert mutlak, müphem bulunup, her yerde bulunması mümkün..."(1)

Üstadımızın verdiği misalleri de dikkate alarak şunları sayılabilir:

- Leyle-i Kadri umum Ramazan'da,
- Saat-i icabe-i duayı cuma gününde,
- Makbul velisini insanlar içinde,
- Eceli ömür içinde,
- Kıyametin vaktini ömr-ü dünya içinde saklamış.

Bunun gibi, nafile ibadetlere, namaz, hac, zekât gibi farzlara teşvik eden rivayetler çoktur.

Esma içinde ism-i azam, müceddidler içinde mehdi gizlendiği gibi, zalimler içinde de deccal ve süfyan gibi dehşetli şahıslar gizlenmiştir.

Demek ki, bu durum sadece şahıslar için değil, menfi ve muzır kimseler için de geçerlidir.

1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...