Cenâb-ı Hakk’ın çok mühim şeyleri kesretli eşya içerisinde saklaması sekizinci asılda nazara verilen misaller için midir? Bu mânâda başka şeyler var mıdır, birkaç misal verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Cenâb-ı Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı tecrübe ve meydan-ı imtihanda çok mühim şeyleri, kesretli eşya içinde saklıyor. O saklamakla, çok hikmetler, çok maslahatlar bağlıdır. Meselâ, Leyle-i Kadri umum Ramazan’da, saat-i icâbe-i duayı cuma gününde, makbul velîsini insanlar içinde, eceli ömür içinde ve kıyametin vaktini ömr-ü dünya içinde saklamış.” (1) ifadesi, bunun bir kaide olduğunu bildiriyor.

Nitekim, dua, namaz, hac, zekât gibi konularda onlara teşvik eden rivâyetler olduğu gibi, gıybet, adam öldürme, yalan, sözünde durmamak gibi günahlardan sakındırmak için de rivâyetler vardır.

Esmâ içinde İsm-i Azam, müceddidler içinde mehdi gizlendiği gibi, zalimler içinde de deccal ve süfyan gibi dehşetli şahıslar gizlenmiştir.

Demek ki, bu durum sadece müsbet şeyler için değil, menfi ve zararlı şeyler için de geçerlidir.

İbadetlere ve hayırlı işlere teşvik etmek, günahlardan ve şerlerden sakındırmak için “şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler” yapılmıştır.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...