Cenab-ı Hakk’ın çok mühim şeyleri kesretli eşya içerisinde saklaması sekizinci asılda nazara verilen misaller için midir? Bu manada başka şeyler var mıdır, birkaç misal verebilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Cenâb-ı Hakîm-i Mutlak, şu dâr-ı tecrübe ve meydan-ı imtihanda çok mühim şeyleri, kesretli eşya içinde saklıyor. O saklamakla, çok hikmetler, çok maslahatlar bağlıdır. Mesela, Leyle-i Kadri umum Ramazan’da, saat-i icâbe-i duayı cuma gününde, makbul velisini insanlar içinde, eceli ömür içinde ve kıyametin vaktini ömr-ü dünya içinde saklamış.”(1)

ifadesi, bunun bir kaide olduğunu bildiriyor.

Nitekim dua, namaz, hac, zekât gibi konularda onlara teşvik eden rivayetler olduğu gibi, gıybet, adam öldürme, yalan, sözünde durmamak gibi günahlardan sakındırmak için de rivayetler vardır.

Esma içinde ism-i azam, müceddidler içinde mehdi gizlendiği gibi, zalimler içinde de deccal ve süfyan gibi dehşetli şahıslar gizlenmiştir.

Demek ki, bu durum sadece müsbet şeyler için değil, menfi ve zararlı şeyler için de geçerlidir.

İbadetlere ve hayırlı işlere teşvik etmek, günahlardan ve şerlerden sakındırmak için “şiddetli teşvikler ve dehşetli tehditler” yapılmıştır.

1) bk. Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Üçüncü Dal.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...