"Bedevî Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki..." Buradaki "Arap" ve "Bedevi" ifadeleri ile ne kastediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bedevî Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki, bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin, tâ şakîlerin şerrinden kurtulup hâcâtını tedarik edebilsin. Yoksa, tek başıyla, hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır..."(1)

Buradaki temsilî hikaye bir Arap geleneği üzerinden verildiği için, örnekteki şahsın bedevi (köylü) bir Arap olması gayet doğaldır.

Ayrıca "bir aşiret reisinin ismini alma" geleneği hâlen Arap ülkelerinde cari bir gelenektir. Bu temsilde esas olan "bir reisin ismini almak" manasıdır.

"Arap" kelimesine ille bir mana yüklenecek ise, bu mana "insan" olmak gerekir. Çünkü bedevi Arap burada insanı temsil ediyor. Nasıl o çölde reisin ismini almak bir zaruret ise, dünya çölünde yaşayan insan için de Allah’ın ismini almak ve O'na iman ile tam teslim olmak da bir zaruret ve hayatî bir ihtiyaçtır.

Hem temsilde "bedevi Arap" denilmiyor, "bedevi Arapların yaşadığı çölde yolculuk eden adam" deniliyor. Adam da zaten insan anlamına geliyor.

"Bedevi", çölde ve çadırda yaşayan "Arap göçebesi" anlamına gelmektedir. "Medeni" ise, kentlileşmiş, kırsallıktan kurtulmuş, uygar ve şehir hayatı süren kişi demektir.

Üstadımız "bedevî" kelimesini temsile uygun bir şekilde "göçebe" anlamında kullanmaktadır.

(1) bk. Sözler, Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...