"İşte bu nimet-i uzmâya nail olan her genç ve herkes, bire yüz bin kuvvetinde, kendine, vatan ve milletine faideli olur." Bu rakamlar, oranlar gerçekçi mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu gibi ifadeler genelde ya konunun önemini vurgulamak için kullanılır ya da kesret ifade etmek için söylenir; bu yüzden rakamlara takılmamak gerekir.

Ayrıca Risale-i Nur'dan bir tahkiki iman dersi alınsa ve bu ders insan bedenindeki her bir hücreye mahiyetini bilemediğimiz bir nur şeklinde sirayet etse ve bu hücreleri cennete layık bir şekle çevirse, o zaman Risale-i Nur'un o tek bir iman dersi hücreler adedince fayda temin etmiş olur ki, bu durumda yüz bin rakamı küçük kalır.

“Bire YÜZ BİN kuvvetinde, kendine, vatan ve milletine faideli olur.” cümlesi bu inceliğe işaret edecek bir cümledir. Hatta vatan ve milletine ifadesindeki kapsama işaret edecek olursak, rakam daha da yükselebilir. Çünkü Risale-i Nur'un birde şirket-i manevi yönü var. Bu şirkete ortak olan değil yüz bin, milyon değerine ulaşır.

Ek bilgi olarak da; Tarihçe-i Hayat'ta aynı yer; "İşte bu nimet-i uzmâya nail olan her genç ve herkes, bire yüz, bin kuvvetinde, kendine, vatan ve milletine faideli olur." cümlesinde; yüz ile bin arasında virgül var, yani bire yüz, bire bin.. şeklinde geçiyor.

"... Bilhassa ve bilhassa şurası çok ehemmiyetli ve pek mühimdir ki, en başta ve en evvel Risale-i Nur’u dikkat ve tefekkürle devamlı olarak okumak ve o muazzam eser külliyatındaki Kur’ân ve iman hakikatleriyle kendimizi teçhiz etmek ve bu esas ve şartlarla, o harika eser külliyatını bir an evvel ikmal etmektir. İşte bu nimet-i uzmâya nail olan her genç ve herkes, bire yüz, bin kuvvetinde, kendine, vatan ve milletine faideli olur. Vatan, millet, gençlik ve âlem-i İslâm çapında hizmet edebilecek bir vaziyete gelebilir."(1)

(1) bk. Tarihçe-i Hayat, Isparta Hayatı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...