Block title
Block content

Isparta Hayatı

İçerikler

 1. Bediüzzaman Said Nursi Afyon hapsinden sonra bir kısım talebelerini yanına almıştır. Bu talebeleri niçin yanına almıştır? Bu talebeler kimlerdir ve ne kadar süre ile yanında kalmışlardır?

 2. "Ey aziz ve necip kavm-i Arabın nûranî âzâları! Tarihin a’mâkına gömülen ve mâziden istikbale atlayan ecdadlarımıza, bu millet-i İslâmı parçalamak için bin dört yüz seneden beri hücum eden küffar..." Özetler misiniz?

 3. "Sevgili Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin verdikleri haber-i beşaretle, Türk ve Arap iki hakikî kardeş millet, inşaallah yakın bir âtide ittihad edecek?" Söz konusu bu müjde uzun zaman mı gerektiriyor?

 4. "İşte bu nimet-i uzmâya nail olan her genç ve herkes, bire yüz bin kuvvetinde, kendine, vatan ve milletine faideli olur." Bu rakamlar, oranlar gerçekçi mi?

 5. "O zamanlar hemen her gün idarehaneye gelir; Akif’ler, Naim’ler, Ferit’ler, İzmirli’lerle birlikte saatlerce tatlı tatlı musahabelerde bulunurduk." Buradaki Naim, Ferid ve İzmirli kimlerdir?

 6. "Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse, iman kalesi tehlikededir." kişinin basireti ile cemiyetin basireti ne demektir? Gözü açık, uyanık kişiler her cemiyette yok mu, burayı açar mısınız?

 7. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt, gövdenin içine girdi. Şimdi, mukavemet güçleşti.. İfadesini açabilir misiniz? Kurttan maksat ne olabilir?

 8. "Seksen küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum." ile "Yetmiş üç sene, yüzde doksan adamdan ziyade zevklerden hisseni almışsın." cümlesini nasıl bağdaştırabiliriz?

 9. Üstadın "zaman oldu ki, hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim" ifadesini nasıl anlamalıyız, ölümü istemek caiz mi, intihardan farkı nedir?

 10. Üstad'ımızın; "Seksen küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına birşey bilmiyorum." cümlesini yorumlar mısınız?

 11. Üstad, dünya zevkleri namına bir şey bilmiyorum diyor. On Altıncı Mektup'ta ise, dünya misafirhanesinin safasını çok gördüm diyor. Bu iki ifadeyi nasıl anlamak gerek?

 12. Skolastik Bataklığı İfadesini İzah Eder misiniz?

 13. Üstad Bediüzzaman gibi bir Müslüman milliyetçisi, neden üç yüz milyon Müslüman için değil de, yirmi beş milyon Türk için; Bir said değil bin Said feda olsun diyor?

 14. Ahireti feda etmek, ifadesini nasıl anlamalıyız?

 15. "Milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım,.." ifadelerini tenkid edenlere ne cevap verebiliriz? Allah'tan korkmak cehennemden korkmak değil mi? Üstad sekir halinde mi söylemiş, yoksa sürekli düşüncesi bu minval üzere midir?

 16. Gözümde ne cennet sevdası var ne de cehennem korkusu, ifadelerini nasıl anlayacağız?

 17. "25 milyon Türk cemiyetinin değil, yüzlerce milyon İslam cemiyetinin imanı namına bir Said değil bin Said feda olsun" kısmı çoğu neşriyatta "Cemiyetin, 25 milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun." diye geçiyor, neden?

 18. Demokrasi küfür sistemidir, bunu bütün Müslümanlar iyi bilir. Mesela; demokraside inanç özgürlügü vardır, isteyen her müslüman din değiştirebilir ve buna kimse karşı çıkamaz,.. Demokrasi ve İslam dini ilişkisi hakkında bilgi verir misiniz?

 19. "Kalb ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar; belki o kalblerden bir kısmını öldürüyorlar." ifadesinin izahı, bir de kalplerin ölmesi, hayır istidatlarının bir daha tamir edilemeyecek derecede ifsad olması ve hayra kabiliyetinin artık kalmaması mı?

 20. "Risâle-i Nur sübjektif nazariye ve mütâlâalardan uzak bir şekilde, her asırda milyonlarca insana rehberlik yapan mukaddes kitabımız olan Kur’ân’ın hakîkatlerini rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip, insâniyetin istifadesine arz edilen bir külliyattır." Kur'an'ı tam objektif tefsir etmek mümkün mü, burayı izah eder misiniz?

 21. "Başka şeylere nazarını çevirip nihayet Risale-i Nur'a çalışmaya vakit bırakmamak gibi tuzaklara düşürmeye çalışıyorlar." Burayı izah eder misiniz, Risaleler dışında kitap okunamaz mı?

 22. "Batılı iyice tasvir, safi zihinleri idlaldir." cümlesini izah eder misiniz?

 23. Menfilikleri öğrenerek mücadele edeceğim gibi saf bir niyetle başlayıp, menfi şeylerle meşgul ola ola dinî bağları ve dinî salâbet ve sadakati eski haline nazaran gevşemiş olanlar olmuştur. Risalelerde, bu konuda ölçü var mıdır?

 24. "Hem de muaraza halinde olan Şarkla Garbı barıştırıyor." Biraz açar mısınız; medeniyetler ittifakı mümkün mü?

 25. Ebu Bekir (ra), "Cehennemde vücudum o kadar büyüsün ki ehl-i imana yer kalmasın." Üstadımız, "Birkaç adamın imanını kurtarmak için, cehenneme girmeye hazırım." demeleri, aklıma hep Allah'ın merhametinden fazla merhamet gibi geliyor, bilgi verir misin

 26. İzzeti İslamiye, izzeti nefis kavramlarını nasıl anlamalıyım? Müslümana karşı izzet nasıl olmalı? Üstad, dinsizlerle karşı karşıya gelince hunharlığını ve zulmünü yüzüne çarpıp izzeti İslamiyeyi gösteriyor, diyor?..

 27. Bediüzzaman'ın, Demokrat Partiyi kastederek, ölümüm başınızda bomba gibi patlayacak, ifadelerini kullandığını biliyoruz. Ne anlamda kullanılmıştır acaba bu ifadeleri?

 28. Üstad; "Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduttur." diyor. Namaz kılmayan günümüz Müslümanlarına "hain" hükmü vermemiz doğru mu?

 29. “Tükürün o zalimlerin hayâsız yüzüne!” diye matbuat lisanıyla cevap veren..." diyor. "Matbuat lisanıyla" ifadesi ile ne demek istenmiştir?

 30. "Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduttur..." Hani dinde zorlama yoktu, neden insanlar bu şekilde yargılanıyor?

 31. "Evet milyonların, milyarların kalbinde asırlardan beri kanamakta olan o derin yarayı saracak yegâne müşfik el; İslâm'dır. Her ne kadar ufuklarda zaman zaman bazı uydurma ışıklar görülüyorsa da..." Burayı, "uydurma ışıklar"la izah eder misiniz?

 32. "... Bediüzzaman Said Nursî’nin Hutbetü’ş-Şamiye ve Risale-i Nur Mizanları adlı kitaplara mukabil halis teşekkürlerimin kabulünü rica ederim..." ifadesine binaen; Risale-i Nur mizanları hangi eserdir, münteşir midir?

Yükleniyor...