Isparta Hayatı

İçerikler


 1. "Ey aziz ve necip kavm-i Arabın nûranî âzâları! Tarihin a’mâkına gömülen ve mâziden istikbale atlayan ecdadlarımıza, bu millet-i İslâmı parçalamak için bin dört yüz seneden beri hücum eden küffar..." Özetleyerek açıklar mısınız?

 2. "Sevgili Üstadımız Bediüzzaman Hazretlerinin verdikleri haber-i beşaretle, Türk ve Arap iki hakikî kardeş millet, inşaallah yakın bir âtide ittihad edecek?" Söz konusu bu müjde uzun zaman mı gerektiriyor?

 3. "İşte bu nimet-i uzmâya nail olan her genç ve herkes, bire yüz bin kuvvetinde, kendine, vatan ve milletine faideli olur." Bu rakamlar, oranlar gerçekçi mi?

 4. Tahliller bölümünün önemi ve burada verilmek istenen mesaj nedir? İsmi geçen şahıslar hakkında bilgi verir misiniz?

 5. "Nakillerle pek meşgul değil. Onun rehberi yalnız Kur’ân." Bu ifadeyi yanlış yorumlayanlar var, nasıl anlayabiliriz?

 6. "Kurt, gövdenin içine girdi. Şimdi, mukavemet güçleşti. Korkarım ki, cemiyetin bünyesi buna dayanamaz. Çünkü düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder." İzah eder misiniz?

 7. "Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse, iman kalesi tehlikededir." Kişinin basireti ile cemiyetin basireti ne demektir? Gözü açık, uyanık kişiler her cemiyette yok mu, burayı açar mısınız?

 8. “Skolastik Bataklığı” ifadesini izah eder misiniz?

 9. "Bana, 'Sen şuna buna niçin sataştın?' diyorlar. Farkında değilim..." Üstad kime sataşmış, izah eder misiniz?

 10. "Seksen küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum." ile "Yetmiş üç sene, yüzde doksan adamdan ziyade zevklerden hisseni almışsın." cümlesini nasıl bağdaştırabiliriz?

 11. Üstad’ın "Zaman oldu ki, hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim." ifadesini nasıl anlamalıyız, ölümü istemek caiz mi, intihardan farkı nedir?

 12. "Âhiretimi de feda ettim. Gözümde ne Cennet sevdası var, ne Cehennem korkusu." İfadelerini izah eder misiniz?

 13. "25 milyon Türk cemiyetinin değil, yüzlerce milyon İslam cemiyetinin imanı namına bir Said değil bin Said feda olsun." Bu kısım çoğu neşriyatta "Cemiyetin, 25 milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun." diye geçiyor, neden?

 14. "Milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım..." ifadesini tenkit edenlere ne cevap verebiliriz? Allah'tan korkmak cehennemden korkmak değil mi? Üstad sekir halinde söylemiş olabilir mi?

 15. "Şöyle bir mukayese yapabiliriz: Üstad-ı Âzamla -hâşâ, mason üstadı değil- muasır olan büyük adam ve Hindistan’ın kurtuluş rehberi Mahatma Gandi." Buradaki üstadlar kimdir?

 16. Demokrasi küfür sistemidir, bunu bütün Müslümanlar iyi bilir. Mesela, demokraside inanç özgürlüğü vardır, isteyen her Müslüman din değiştirebilir ve buna kimse karşı çıkamaz... Demokrasi ve İslam dini ilişkisi hakkında bilgi verir misiniz?

 17. "Kalb ve ruhlarını kebair ile yaralıyorlar; belki o kalblerden bir kısmını öldürüyorlar." ifadesinin izahı, bir de kalplerin ölmesi, hayır istidatlarının bir daha tamir edilemeyecek derecede ifsad olması ve hayra kabiliyetinin artık kalmaması mı?

 18. "Risâle-i Nur sübjektif nazariye ve mütâlâalardan uzak bir şekilde, her asırda milyonlarca insana rehberlik yapan mukaddes kitabımız olan Kur’ân’ın hakîkatlerini rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip, insâniyetin istifadesine arz edilen..." İzahı?

 19. "Başka şeylere nazarını çevirip, nihayet Risale-i Nur'a çalışmaya vakit bırakmamak gibi tuzaklara düşürmeye çalışıyorlar." Burayı izah eder misiniz, Risaleler dışında kitap okunamaz mı?

 20. "Menfilikleri öğrenerek mücadele edeceğim." gibi saf bir niyetle başlayıp, menfi şeylerle meşgul ola ola dinî bağları ve dinî salâbet ve sadakati eski haline nazaran gevşemiş olanlar olmuştur. Risalelerde, bu konuda ölçü var mıdır?

 21. "Hem de muaraza halinde olan Şarkla Garbı barıştırıyor." Biraz açar mısınız; medeniyetler ittifakı mümkün mü?

 22. "İttihad-ı İslâmı meydana getirmek için çalışan ehl-i İslâma yegâne çarenin Risale-i Nur olduğu, mütehassıs zatlar tarafından kabul ve tasdik edilmektedir." İzah eder misiniz?

 23. Hz. Ebu Bekir, "Cehennemde vücudum o kadar büyüsün ki ehl-i imana yer kalmasın." Üstadımız, "Birkaç adamın imanını kurtarmak için, cehenneme girmeye hazırım." demeleri, aklıma hep Allah'ın merhametinden fazla merhamet gibi geliyor, bilgi verir misiniz?

 24. Bediüzzaman'ın, Demokrat Partiyi kastederek, “Ölümüm başınızda bomba gibi patlayacak.”, ifadelerini kullandığını biliyoruz. Ne anlamda kullanılmıştır acaba bu ifadeleri?

 25. “ ‘Tükürün o zalimlerin hayâsız yüzüne!’ diye matbuat lisanıyla cevap veren..." diyor. "Matbuat lisanıyla" ifadesi ile ne demek istenmiştir?

 26. "Kâinatta en yüksek hakikat imandır. İmandan sonra namazdır. Namaz kılmayan haindir; hainin hükmü merduttur." İzah eder misiniz?

 27. “İzzeti İslamiye, izzeti nefis” kavramlarını nasıl anlamalıyım? Müslümana karşı izzet nasıl olmalı? Üstad, dinsizlerle karşı karşıya gelince hunharlığını ve zulmünü yüzüne çarpıp izzeti İslamiyeyi gösteriyor, diyor?

 28. "Türkiye, İslâm dünyasının garbî kalesidir. Türkiye’siz, ittihad-ı İslâm mümkün değildir." İzah eder misiniz?

 29. "Evet milyonların, milyarların kalbinde asırlardan beri kanamakta olan o derin yarayı saracak yegâne müşfik el; İslâm'dır. Her ne kadar ufuklarda zaman zaman bazı uydurma ışıklar görülüyorsa da..." Burayı, "uydurma ışıklar"la izah eder misiniz?

 30. Habiburrahman Şakir -İmam Habibur Rahman Shakir- kimdir? Risale-i Nurlar nasıl eline ulaşmıştır, bilgi verir misiniz?

 31. "... Bediüzzaman Said Nursî’nin Hutbetü’ş-Şamiye ve Risale-i Nur Mizanları adlı kitaplara mukabil halis teşekkürlerimin kabulünü rica ederim..." ifadesine binaen; Risale-i Nur mizanları hangi eserdir, münteşir midir?

Yükleniyor...