"Benim gibi vazifedar olan on seyyareye …" Bu on seyyare nelerdir? Başka yerlerde on iki seyyare denmektedir. Aradaki farkı nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Güneşin günümüz ilim adamlarınca kabul edilen gezegen sayısı sekizdir. Daha önceleri Plüton da gezegen kabul ediliyordu ve gezegen sayısı dokuz idi. Bir süre “cüce gezegen” olarak isimlendirilen Plüton daha sonra küçüklüğü cihetiyle gezegen olmaktan çıkarıldı.

İlim adamları güneş etrafında böyle çok sayıda gök cisminin bulunduğunu söylüyorlar.

Fennî meselelerin itikadî eserlerde yer almaları Allah’ın varlığına ve birliğine delil olmaları cihetiyledir.

Bazı derslerde on, bazılarında on iki seyyareden söz edilmesini şöyle de yorumlayabiliriz: Üstad hazretleri eski Said döneminde fen ve felsefe ile de yakinen alâkadar olmuştur. O dönemde mütalaa ettiği eserlerin bir kısmında on, bir kısmında da on iki seyyareden söz edilmiş olabilir. Üstadın bu konuda vermek istediği mesaj noktasında, gezegenlerin on veya on iki olması fark etmediği için, kat’î bir rakam vermek yerine bu konudaki iki ayrı görüşü de nakletmiş, daha sonra bunlar üzerinden mühim bir hakikat dersi vermiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...