"Beşerin muhit-i içtimaisi, o şahsın zihnine ve istidadına, içtihad hususunda kuvvet vermediği gibi, teşettüt veriyor, dağıtıyor." İçtimai muhit insanın zihin ve kabiliyetine nasıl tesir eder?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın karakterinin şekillenmesinde, zihin dünyasının vücut bulmasında en ehemmiyetli unsurlardan biri muhittir. İnsanın bulunduğu çevrenin tesirinde kalmaması mümkün değildir. Kişinin bulunduğu muhit ilim, irfan ve güzel ahlakla bezenmiş insanlarla dolu olursa, o çevrede yetişen insan da ona göre faziletli ve güzel ahlaklı olur.

Eğer kişinin arkadaş çevresi ve bulunduğu vasatın manevi havası bozuksa, o muhitte yetişen insanda bozulur. İnsan bulunduğu muhitin rengi ile boyanır.

İnsan sosyal bir varlıktır ve çevresiyle daima irtibat halindedir; içinde yaşadığı içtimai yapıdan müteessir olmaması düşünülemez. İnsan önce ailesini, sonra mahallesini sonra da içinde yaşadığı toplum hayatını kendine numune-i imtisal olarak alır, hayatı ona göre şekillenir.

Sahabe zamanındaki içtimai hayat iman, ibadet ve ahlak üzerine bina edilmişti. Dolayısı ile o dönemde yaşayan bir insanın da zihni ve kabiliyeti o istikamette tekâmül ediyordu.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...