"Madem şu kâinatın Hâlıkı, her nevide bir ferd-i mümtaz ve mükemmel ve câmi halk edip, o nev’in medar-ı fahri ve kemâli yapar." ifadesini nasıl anlayabiliriz? Her nevde bu tip özel fertler var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Madem şu kâinatın Hâlıkı, her nevide bir ferd-i mümtaz ve mükemmel ve câmi halk edip, o nev’in medar-ı fahri ve kemâli yapar. Elbette, esmâsındaki İsm-i Âzam tecellîsiyle, bütün kâinata nisbeten mümtaz ve mükemmel bir ferdi halk edecek."(1)

Sizin anladığınız mana güzel olmakla birlikte, meseleye şöyle de bakılabilir:

"Ferd-i mümtaz" ifadesi bir kalıp gibidir. Yani her türün tümünü temsil eden taslak bir plan vardır ve o plan o türün esası ve paradigmasıdır. Bazı şahıslar, bu ana taslağa ve genel paradigmaya mutabık yaratıldıkları ya da o türü çok kamil bir manada temsil ettikleri için, o şahıslar bir cihetle türünün prototipleri gibidir.

Bu açıdan bakacak olursak, bütün türler bu kabildendir. Mesela, öyle bir elmas vardır ki elmas türünün numene-i imtisali gibidir, bu yüzden çok pahalıdır. Kısaca ferd-i mümtazı prototip olarak anlıyoruz.

"Prototip" genel terminoloji ve semantikte belirli bir kategoride ele alınabilecek herhangi bir somut nesne, varlık veya olgunun geri kalanlar için örnek teşkil edebilme vasfına sahip ilk ve en ilkel türevidir. Çok öğeli bir kümede, grubun kendinden sonraki diğer tüm üyelerinin karakteristik özelliklerinin karşılaştırılarak tasnif ve derecelendirme yapılabilmesini mümkün kılan en özgün öbek elemanını ima eder.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dördüncü Mektup, İkinci Zeyl, Hatime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ugur.sevin

Bende okurken bunu merak etmiştim, Allah razı olsun yapmış olduğunuz yorumdan şunu anladım; Aslan nev'inde en mümtaz bir aslan hakikatte yok; ancak herkesin aklında en cesim, en çevik, en hızlı bir aslan var, diğer aslanlar bu prototipe yaklaştığı ölçüde ideal aslan.
Aslında şu yorum daha iyi, örneğin bir inek cinsi olan "Simental" de hakikatte mümtaz bir simental yok; ancak et-süt verimi, derisinin rengi, güzelliği, sağlığı ile inekler arası yarışma yapılsa muhakkak bir tanesi en mümtaz olacak; ancak daha iyileri de yetiştirilebilir... Allah razı olsun bizleri aydınlattınız...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...