Besmelenin arşı ferşle bağlaması ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Demek, Bismillâhirrahmânirrahîm, sahife-i âlemde bir satır-ı nuranî teşkil eden üç sikke-i ehadiyetin kudsî ünvanıdır ve kuvvetli bir haytıdır ve parlak bir hattıdır. Yani, Bismillâhirrahmânirrahîm, yukarıdan nüzul ile semere-i kâinat ve âlemin nüsha-i musağğarası olan insana ucu dayanıyor. Ferşi Arşa bağlar, insanî arşa çıkmaya bir yol olur."(1)

Üç sikke-i ehadiyet; kâinatta Allah isminin tecellisi, dünyada Rahman isminin tecellisi ve insanda Rahim isminin tecellisi suretinde vurulan birlik ve tevhid mühürleridir. Bu üç ismin temsil ettiği tecelliler, tevhidin kâinat, dünya ve insan sayfalarında nuranî birer satırlarıdırlar.

İnsan, yerde gezen küçük bir varlık olmakla beraber, Allah’ın adıyla hareket ettiğinde arş ile münasebete geçer, ayakları âdeta yerden kesilir; aklen, fikren, kalben yukarı âlemlerde dolaşmaya başlar, insanî arşa yükselir.

(1) bk. Nursi, Sözler, On Dördüncü Lem'anın İkinci Makamı, s. 9.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...