"Ölümde en zâlimlerin ve en mazlumların bir tarzda gitmelerindeki âkıbetsiz bir dehşetli haksızlığa, adaletsizliğe ve hikmetsizliğe hiçbir vechile müsaade etmezler diye, Hakîm ve Hakem ve Adl ve Âdil isimleri bizim sualimize kat’î cevap veriyorlar." izah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın Adl ismi, kainattaki sonsuz adalet tecellisi ile hem Allah’ın varlığını ispat eder hem de ahiretin en büyük kurulma sebep ve gerekçesini teşkil eder.

Zira bu dünyada mazlum hakkını almadan zalim de cezasını çekmeden eşit bir şekilde ölüp gidiyorlar. Halbuki sonsuz adalet bu haksızlığa müsaade etmez; demek bunların hesabının görüleceği başka bir diyarın olduğu sonsuz adalet noktasından anlaşılır. Yani Allah’ın sonsuz adaleti ahiret kurulmadan tamam olmaz demektir.

Hakim hikmetli iş yapan, Hakem de haklı ile haksızı ayırt edip gereğini yapan demektir ki, bu iki ismin manası yukarıda ifade ettiğimiz sonsuz adalet ve onun gereği olan ahiretin kurulmasını iktiza ediyorlar. Yani Hakim, Hakem ve Adl isimleri, zalim ile mazlumun eşit bir şekilde ölüp yok olmalarını kabul etmezler. Bu yüzden zalimi cezalandırmak mazlumu da mükafatlandırmak için cennet ve cehennemi inşa ettirirler, denilmek isteniyor bu paragrafta.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...