"Evet, Kur’ân-ı Hakîmin envârıyla hâsıl olan o inkılâb-ı azîm-i içtimaîde..." paragrafı açar mısınız, ta ki sahabelerin hakikatlerden nasıl beslendiklerini ve onlara yetişilemeyeceğini anlayabilelim?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Bir zaman, bir tek tesbihin, bir tek namazda, sahabelerin tarz-ı telâkkisine yakın bir surette bana inkişafı, bir ay kadar ibadet derecesinde ehemmiyetli göründü; sahabelerin yüksek kıymetini onunla anladım. Demek, bidâyet-i İslâmiyede kelimât-ı kudsiyenin verdiği feyiz ve nurun başka bir meziyeti var. Tazeliği haysiyetiyle başka bir letâfeti, bir tarâveti, bir lezzeti var ki, gaflet perdesi altında mürur-u zamanla gizlenir, azalır, perdelenir."

"Zât-ı Muhammediye (a.s.m.) ise, onları menba-ı hakikîsinden (Zât-ı Akdesten) turfanda, taze olarak, fevkalâde istidadıyla almış, emmiş, massetmiş. Bu sırra binaen, o zat, birtek tesbihten, başkasının bir sene ibadeti kadar feyiz alabilir."(1)

İnsanın gözü zifiri karanlığa alıştığı bir durumda birden azametli bir ışığa maruz kalırsa, insandaki değişim ve dönüşüm çok hızlı ve olağanüstü olur. Bu yüzden yavaş yavaş zaman ve süreç içinde seyreden karanlıktan ışığa çıkma durumu, birden ve olağanüstü çıkma durumuna yetişemez. İkisi arasında çok azim bir fark bulunuyor.

Sahabe cahiliye karanlığı içinde karanlığın en koyu tonu içinde debelenirken, birden vahiy ve Hazreti Muhammed (asm) güneşine maruz kalınca, harikulade ve olağanüstü bir aydınlanma ve uyanmaya mazhar oldular.

Öyle ki vahiy ve Hazreti Muhammed (asm) güneşinden çıkan şiddetli nur ve ışık, onların iliklerine kadar işledi, bütün duygu ve düşüncelerini birden ayağa kaldırdı. Bizim belki on yılda ıslah edemeyeceğimiz bir duyguyu onlar bir nazarda bir anda bir işitmekte ıslah ettiler.

Diri diri kızını toprağa gömmekten korkmayan bir kimse, bir anda insanlık tarihinin en kamil ve en ahlaklı insanı haline dönüştü. Bu dönüşümü ve bu değişimi ancak vahiy ve Hazreti Muhammed (asm) gibi manevi güneşler yapabilir. Bunu basit bir uyanış, basit bir diriliş olarak göremeyiz.

(1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Dördüncü Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...