"Bir gün şu âyetleri okurken İblis'in ilkaatına karşı Kur’ân-ı Hakîm'in feyzinden üç nükte ilham edildi." Bu ilkaata karşı Kur’ân’ın feyzinden gelen ilhamı nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İblisin ilkaati, şeytanın insan kalbine attığı vesveselerdir.

Üstad Hazretleri, “Vesvesenin sureti şudur: Dedi ki: "Dersiniz: Kur'ân mu'cizedir. Hem nihâyetsiz belâğattedir.” diye başlayan paragrafta bu vesveseyi kendisi bizzât ifade etmişlerdir.

Bu derste temel maksat, şeytanın bu gibi vesveselerine kapılarak Kur’ân hakikatleri hakkında şüpheye düşme tehlikesiyle karşılaşanlara rehberlik etmek, onlara doğru yolu göstermektir. Birçok risalede olduğu gibi, burada da muhataba doğrudan hitap etmek yerine, şeytanın vesvesesine verilen cevapların nakledilmesi yoluna gidilmiştir.

Üstad Hazretleri Nur’un dört esasından biri olan şefkati kendi ruhunda kemâliyle yaşamış, güz mevsiminde dökülen yapraklara acıyacak kadar ileri olan bu şefkatiyle, âhir zaman fitnesinin bütün dehşetiyle hükmettiği bu asırda, insanların imanını tehlikede görmenin ıstırabını olanca ağırlığıyla çekmiş ve bunlara bir çare bulmayı bütün ruhuyla arzu etmiştir. Kendi ifadesiyle “Dert benimdir, deva Kur’ân’ındır.” demiş ve bütün bu vesveselere, şüphelere, iman zafiyetine, her türlü dalâlet cereyanlarına karşı, Kur’ân eczanesinden gerekli ilaçları ihsan etmesi için Allah’a yalvarmış ve bu büyük derdinin dermanı, onun o müşfik ruhuna ilham yoluyla ihsan edilmiştir. Nitekim kendisi de, “Risalelerin ekseriyet itibariyle, sünuhat” olduğunu ifade etmekle bu İlâhî ihsanı dile getirmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...