"Bir incir meyvesinin fabrikası, faraza, çuha makinesi gibi olsa, bir nar meyvesinin fabrikası da şeker makinesi gibi olacaktır." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, havanın her bir zerresi, her bir zîhayatın cismine, her bir çiçeğin her bir meyvesine, her bir yaprağın binasına girip işleyebilir. Halbuki onların teşkilâtları ayrı ayrı tarzdadır, başka başka nizamatı var. Bir incir meyvesinin fabrikası, faraza, çuha makinesi gibi olsa, bir nar meyvesinin fabrikası da şeker makinesi gibi olacaktır. Ve hâkezâ, o binaların, o cisimlerin programları birbirinden başkadır. Şimdi, şu zerre-i havaiye bütün onlara girer veya girebilir ve gayet hakîmâne ve üstadâne, yanlışsız olarak işler, vaziyetler alır. Vazifesi bittikten sonra kalkar, gider."(1)

İncir meyvesinin bünyesi, işleyişi ve sistemi çuha çiçeğinin bünyesi, işleyişi ve sisteminden tamamen farklıdır. Aynı zerrenin her iki sistem ve bünyede çalışabilmesi için her iki sistem ve işleyişi de çok iyi bilmesi gerekir. Ya incir ile çuha çiçeği aynı sistem diyeceksin, ki bu bilimsel değildir ya da zerre o kadar akıllı ve ilim sahibi ki girdiği her farklı sistemi gayet derece de iyi biliyor ve ona göre işliyor diyeceksin.

Yani bir cihetle zerreye sonsuz ilim, irade ve kudret sıfatlarını vererek, onu ilahlaştırmak zorundasın ki, bu aptalca bir yaklaşım olur. Ayrıca her bir atoma ilah demek durumunda da kalırsın, çünkü trilyonlarca zerre bulunuyor. Bir ilahı reddetmek için sayısız ilahları kabullenmek ahmaklıktır.

Oysa zerre Allah’ın bir memuru, bir mahlukuduri kader planına göre hareket eder; o zaman girdiği her bünyede işlemesi ve çalışıp uyum sağlaması gayet makul ve basit bir durum olur.

“Bir incir meyvesinin fabrikası, faraza, çuha makinesi gibi olsa, bir nar meyvesinin fabrikası da şeker makinesi gibi olacaktır.” Bu cümle zerrenin her bünyede rahatla işleyebilmesi için her bünyenin aynı olması gerekir tezini akla getiriyor ki, her bünyenin aynı olmadığı hem bilimsel anlamda hem de mantık açısından kesindir. “O binaların, o cisimlerin programları birbirinden başkadır.” Akabindeki bu cümlede bu inceliğe işaret etmektedir.

(1) bk. Sözler, Otuzuncu Söz, İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...