İkinci Maksat, Birinci Nokta, Birinci Mebhas

İçerikler


 1. "Bir incir meyvesinin fabrikası, faraza, çuha makinesi gibi olsa, bir nar meyvesinin fabrikası da şeker makinesi gibi olacaktır." cümlesini izah eder misiniz?

 2. "Eşyanın intizamatı ve kavânin-i teşekkülâtı birbirine muhaliftir." cümlesini izah eder misiniz?

 3. "Her şeye muayyen bir manevi kalıp tayin edilmiştir... Evet, havanın her bir zerresi, her bir zîhayatın cismine, her bir çiçeğin her bir meyvesine, her bir yaprağın binasına girip işleyebilir." İzah eder misiniz, "manevi kalıbı" nasıl anlamalıyız?

 4. "Her zerrede, hem hareketinde, hem sükûnetinde iki güneş gibi iki nur-u tevhid parlıyor." cümlesinde "iki güneş" ve "iki nur"dan kastedilen nedir?

 5. Hava zerresinin özellikle örnek olarak verilmesinin hikmeti nedir? Yani havanın zerresi ile diğeri unsurların zerreleri arasında, bu hakikatlerin tezahürü için bir fark var mıdır?

 6. Havanın zerresinden maksat nedir? Yani oksijen midir, azot mudur veya hidrojen midir? Burada kastedilen zerre mahiyeti itibariyle nasıl anlaşılmalıdır?

 7. Tahavvülat-ı Zerrat Risalesi'ndeki, zerrelerin muntazam işler görmesi kısmını açıklar mısınız?

 8. “Her bir zerre, eğer memur-u İlâhî olmazsa ve Onun izni ve tasarrufuyla hareket etmezse ve ilim ve kudretiyle tahavvül etmezse…” şeklinde devam eden yeri izah eder misiniz?

 9. “Her zerrede, hem hareketinde, hem sükûnetinde iki güneş gibi iki nur-u tevhid parlıyor.” cümlesini nasıl anlayabiliriz? Buradaki “tevhid nurları” neler olabilir?

 10. “Şu zerre-i havaiye bütün onlara girer veya girebilir ve gayet hakîmâne ve üstadâne, yanlışsız olarak işler, vaziyetler alır. Vazifesi bittikten sonra kalkar, gider.” Zerrenin mezkur vazifesinin daha iyi anlaşılabilmesi için örnek verir misiniz?

 11. Hava ile toprak zerrelerinde nasıl bir hususiyet görmekteyiz?

 12. Hava ile toprak zerrelerinin ne hususiyetleri vardır ki; Cenab-ı Hakk'ın yoktan var etme özelliğini ve hususiyetini tezahür ettirecek faaliyet ve vazifeler ifa ediyorlar?

 13. Hava ve toprak unsurunun zerreleri ile beraber su ve nur unsurunun zerreleri arasında kemiyet ve keyfiyet farkı var mıdır? İcraat ve faaliyetlerinin kemiyet ve mahiyet farklılığı nedir?

 14. Hava ve toprak unsurunun zerrelerinin birbirlerine rüçhaniyeti söz konusu mudur?

 15. İki insan misaliyle, hava ve toprağın zerrelerinin nasıl faaliyet ifa ettiği anlatılmaktadır. Cenab-ı Hak, hava ile toprağın zerrelerine hiçbir özellik ve güzellik vermemiş midir ki bunları cahil, zavallı yoksul kabul edip meseleyi izah etmek istiyoruz?

 16. Müteharrik hava ve onun müteharrik zerresi ile sakin olan toprağın sakin zerresinin yaptığı faaliyetler mukayese ediliyor. Aralarındaki farklar nelerdir?

 17. Tahavvülatı zerrat bahsinin Birinci Nokta'nın Birinci Mebhası'nda anlatılan meselede, zerrerelerin tohumlarda işlediği söyleniyor; bu işleme nasıl oluyor? Tohumu toprağa koyduğumuzda mineralleri kendisi çekmiyor mu?..

 18. Zerre, mahiyeti itibariyle atom mudur, element midir veya bir partikül müdür veya mahiyetleri tamamen aynı olan maddenin parçalanamayacak olan en küçük yapı taşı mıdır? Bu muğlaklığı açabilir misiniz?

 19. "Aynen öyle de havanın zerreleri, herbiri birer mektubat-ı samadaniye, birer antika-i sanat-ı Rabbaniye... Emr-i kün feyeküne malik, herşey emrine musahhar bir San-i Zülcelalin emriyle, izniyle, iradesiye, kuvvetiyle olması..." paragrafın izahı?

 20. Zerre Risalesi'nde neticede meselenin “Emr-i kün feyekün”e bağlanmasının hikmeti ve sırrı nedir?

 21. Zerrelerin hiçbir özelliği ve kemalatı yok mu? Zira kemalatlı bir eser kemalatlı malzemelerden meydana gelmesi lazım değil mi? Ve aynı zamanda mükemmel bir işçiliğin neticesi olmayacak mıdır?

Yükleniyor...